Landet mod Nordvest

(Forlaget Bauta, 1947)

- blev udgivet i 1947, og tilsammen udgør de to bind et meget væsentligt bidrag til den lokale historie. Et bidrag, der i en lang periode måske også var den væsentligste fremstilling af landsdelens historie.
Allerede ved udgivelsen bemærkede redaktørerne, C. Brunsgaard og Henry E. Pedersen, at værket ville blive en bibliografisk sjældenhed, fordi der kun var fremstillet i et begrænset antal eksemplarer.
Det rådes der nu bod på i kraft den indsats Knud Søgaard har gjort for at digitalisere værkets indhold.
Om baggrunden for den oprindelige udgivelse hed det i forordet:
"Værkets Tilblivelse skyldes hovedsagelig den Bølge af Hjemstavnsfølelse, der - ikke mindst i de for Danmark skæbnetunge Aar 1940-45 - er gaaet over Landet"

 

INDHOLD - Bind 1    (Alle artikler kan læses med Acrobat Reader)

Brunsgaard, C. og Pedersen, Henry E - Forord

Andersen, S. A.: Hvorledes landet blev til

Hald, P. L. - Fra oldtiden

Pedersen, Henry E. - Spredte træk af landsdelens historie

Hald, P. L. - Gamle Voldsteder

Bæksted, Anders - Thylands Runestene

Aakjær, Svend - Stednavne i Thy og Vester Han Herred

Andersen, Kr. - Gamle Gaarde

Moltke, Erik Thylands kirkebygninger

Andersen, Kr. - Sandflugten

Skautrup, Peter - Folkemålet

Ellekilde, Hans - Thylands Molboer

Andersen, Ellen - Folkedragten i Thisted Amt

Ellekilde, Hans - Thylands vidunderlige folkesagn

Fuglsang, Anthon - Folkesind

Juul Sørensen, H. - Træk af kirkehistorien

Mejlgaard, Chr. og H. A. Riis Olesen - Skolevæsenet i Thy og Vester Han Herred

Grønkjær, N. - Biblioteksvæsenet

Brunsgaard, C. - Broerne i Nordvestjylland

   

INDHOLD - Bind 2

Böcher, Tyge W. - Planteverden

Degerbøl, Magnus - Dyrelivet

Rasmussen, Holger - Fiskeri i hav og fjord

Honnens de Lichtenberg, G. - Redningsvæsenet

Frandsen, F. C. og Kristensen, Harry - Landbruget

Engqvist, Hans Henrik - Byggeskik

Rasmussen, Axel - Om klitter og Klitskove i Thy

Christiansen, Arthur - Fuglelivet i Vejlerne

Brunsgaard, C. Vestkystens havnespørgsmål

Pedersen, Henry E. - Fra de gamle færgesteder

Hald, P. L. - Thisted købstad

Pedersen, Henry E. - Købstadsliv i det nittende Århundrede

Riis Olesen, H. A. - Navnkundige Thyboer

Brandi, V. - Hjemstavnsfølelse

Jensen, Kjeld - Thylands politiske Historie

Hebsgaard, Holger - Idrætten og dens udvikling

Lustrup J. J. - Thisted Museum

Hebsgaard, H. - Under tyskernes besættelse

Pedersen, Henry E. - Tidstavle over Begivenheder

Alfabestisk sag- og navneregister

Indholdsoversigt bind 1 og 2

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler