Historisk Årbog 2012

 

Flemming Skipper: En revolutionær bulderbasse

Knud Holch Andersen: Et drømmebillede

Svend Sørensen: Telegram fra Niry

Anne Marie Holmehave: Præst med sans for skuespil og lokalhistorie

Villy Dall: Bondens hoved - og ikke præstens hale

Svend Sørensen og Niels Vestergaard Larsen: Indbrud i Hørdums skolehus i 1791

Else Bisgaard: Familiebillede - et essay om et billede og en tid

Elly Skaarup Karlsmose: Hamborg - oplevet i børnehøjde

Flemming Skipper: Den amerikanske thybo

Aksel Kristensen: Fem landlige historier

Else Grønlund: Karl d. 12 som superdegn i Skjoldborg skole

Charlotte Bøje Hilligsøe Andersen: Et "erkjentlighedstegn"

Michael Riber Jørgensen: Skjoldborg Skole 1955-2011

Mie Buus: Da skolen lukkede og slukkede

Anne-Louise Haack Olsen: En krigergrav fra Øster Vandet

Kristian Visby: Sommerudflugten 2012

Kristian Visby: Formandsberetningen 2012-12

Anne Frandsen: Lokalhistorisk litteratur 211-2012 - et udvalg