Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1933

Indholdsfortegnelse

Ellekilde, Hans: Jens Glob den Haarde

Gadegaard, A.: Gaarde i Søndbjerg Sogn

Hald, P. L.: Kolds Hus

Klastrup, Kristen: Kvægpesten i Thy 1748-1749

Klastrup, Kristen: Sognefogder i Thy i Aaret 1774

Kristiansen, Kristiane: Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev

Pallesen, C.: Thybanens Indvielse for 50 Aar siden.

Sodborg, N.: Et gammelt Hus i Amtoft

Sodborg, N.: Just Jensen fra Klim

Sortfeldt, S. C.: Præsterne i Skjoldborg og deres Tid