Brandtaksationsprotokoller

Lokalhistorikeren Knud Søgaard er begyndt på at "oversætte" de lokale brandtaksationsprokoller - og dermed gøre indholdet af dem søgbar her på hjemmesiden

Brandforsikring har eksisteret siden midten af 1700-tallet. Forsikring var obligatorisk i købstæderne fra 1731, men frivillig for landbygninger.

I 1870/72 blev forsikringsselskaberne privatisererede, og der var derfor ikke længere afleveringspligt for brandforsikringsarkivalier. 

Brandtaksationer og ejendomsoplysninger - Thisted Købstad:

Hovedbrandtaksation 1761 - kan hentes her

Hovedbrandtaksation 1772 - kan hentes her

Bygningsopmåling, Thisted Købstad 1829 som original - kan hentes her

Thisted Købstad, grunde og ejere 1853 - kan hentes her

Brandtaksationer fra Thisted Købstad, 1857 kan hentes her i original

Brandtaksationer fra Thisted Købstad, 1857 kan hentes her som renskrevet tekst

Brandtaksationer fra Thisted Købstad, 1867 kan hentes her i original  - og her som som transkriberet tekst.

_________________________________________________________

Brandtaksationsprotokoller fra Nordthy

Brandtaksation for Hillerslev Herred, 1822 -1845 kan hentes her i original og her som transskriberet tekst

Brandtaksation for Hundborg Herred, 1800-1836 kan hentes her som transskriberet tekst

 _________________________________________________________

Brandtaksationsprotokoller fra Sydthy

Brandtaksationsprotokol Hassing Herred 1800-1825 I

Brandtaksationsprotokol Hassing Herred 1825-1857 II

Brandtaksationsprotokol Refs Herred 1800-1820

Refs Herred Brandtaxationer 1820-1846 

Refs Herred Brandtaxationer 1846-1862 I

Refs Herred Brandtaxationer 1846-1862 II

Refs Herred Brandtaxationsprotokol 1862-1870

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler