Togfører A.C. Svalgaards protokoller - og dagbog.
04.01.1916 -20.09.1954

Læs dagbogen her!

Svalgaards protokoller 
Gennem et langt liv førte Svalgaard optegnelser ind i protokoller. Det kan være afskrifter af kilder i Landsarkivet i Viborg, afskrifter af aviser og meget andet. Det er blevet til stor vidensbank om mangfoldige emner. Disse protokoller er blevet digitaliseret og transskriberet af lokalhistorikeren Knud Søgaard. Efterhånden som de bliver bearbejdet, lægges de op her på siden. Der er udarbejdet et detaljeret register over indholdet i protokollerne - både på web og som søgbar PDF. I alt drejer det sig om 23 protokoller.

Registeret er der adgang til fra dette link. WEB -udgave
Registeret er der adgang til fra dette link. Søgbar PDF

Protokol nr. 1 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 2 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 3 findes her - første del af transskriberet udgave findes her - anden del af transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 4 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 5 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 6 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 8 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 9 findes her 
Protokol nr. 10 findes her 
Protokol nr. 22 findes her

_________________________________________________________

Avisudklip, der dækker både erindringer fra og fremstillinger af Thisteds historie:

Avisklip 1910-1939 fra diverse aviser - Udklipssamling 1 (pdf)

Emneoversigt til avisklipsamling I (klik her)

Avisklip 1940-1959 fra diverse aviser - Udklipssamling 2 (pdf)

Emneoversigt til avisklipsamling II (klik her)

________________________________________________________________________________

OM SVALGAARD

Nekrolog
Thisted Dagblad 20.6.1973

DØDSFALD

Anders Christian Svalgaard Togfrer og lokalhistorikerPens. togfører A.C. Svalgaard, Skolegade, Thisted, er død, 90 år gammel. Han havde været svagelig i nogen tid.

Anders Christian Svalgaard var født på Halden ved Thisted i 1882 og havde sin første plads 1902-03 hos plantør Bruhn, Nystrup Plantage. Sin militærtjeneste aftjente han ved marinen, og han deltog bl.a. i sørgemarchen ved Kong Christian IX´s bisættelse gennem Københavns gader. Han var også med, da der blev afgivet honnør for vagtskibet "Jylland" ved Kong Haakons afrejse til Norge. Efter sin tjeneste i marinen havde Svalgaard plads i Charlottenlund hos 3 forskellige købmænd, men i samme forretning. I 1907-08 arbejdede han ved anlægget af galopbanen i Ordrup Krat.

Så vendte Svalgaard tilbage til sin fødeby og blev ekstraarbejder ved Thisted-Fjerritslebanen fra 1908. I 1910 blev han fast ansat og avancerede efterhånden i graderne fra portør til togbetjent og togfører, som han blev i 1932. Han blev pensioneret i midten af 1950erne.

A.C. Svalgaard var navnlig kendt for sin store historiske interesse og havde blandt andet gjort det grundlæggende arbejde ved Byhistorisk Arkiv i Thisted. Han sad i Historisk Samfunds bestyrelse, havde skrevet en lang række bidrag til Historisk Årbog, en mængde historiske artikler i bladene, og han var en flittig leverandør af lejlighedssange. Han havde forfattet en del slægtsbeskrivelser herhjemme og i udlandet og hjalp blandt andet gennem denne virksomhed en tysk familie, der var kommet i vanskeligheder, efter at Hitler havde taget magten.

A.C. Svalgaard havde gennem mange år indsamlet folkeminder, der blev sendt til Dansk Folkemindesamling. Fra tid til anden havde Svalgaard optrådt som foredragsholder ud far sin store historiske viden. Han var æresmedlem i marineforeningen og hos forsvarsbrødrene.

A.C. Svalgaard overleves af hustruen og fire børn.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler