På jagt efter ejendomshistorien

spangbergsvej2Nu er mulighederne for at finde oplysninger om en ejendoms historie blevet meget nemmere. Thisted Kommune har nemlig digitaliseret sit store byggesagsarkiv, som du nu kan tilgå via www.weblager.dk. De oplysninger, der er gjort tilgængelige, er således alle bevarede sager vedr. omforandringer af bygninger. Og det er revl og krat, der er digitaliseret: tegninger, korrespondance, tilladelser mv. Det originale byggesagsarkiv med det originale arkivmateriale er ikke kasseret, men opbevares nu på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Ønsker man at gå videre med at forske i sin ejendoms historie, kan man  for Thisted Købstads vedkommende benytte arkivets afskrift af registeret til Skøde- og panteprotolllen - det såkaldte realregister. Som du finder her.

 

Se også menupunktet "Brandtaksationer".

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler