Procedure for aflevering af arkivalier

Sådan forløber en afleveringssag:

  • Forvaltningen/institutionen retter henvendelse til LATK om aflevering af arkiver.
  • Afhængig af afleveringens størrelse kan der afholdes et møde mellem LATK og myndigheden, hvor de nærmere forhold om afleveringen drøftes, og der aftales en tidsplan.
  • Myndigheden udfører det afleveringsforberedende arbejde i henhold til Arkivinstruksen for Thisted Kommune, tidsplanen og øvrige gældende regler.
  • Myndigheden afleverer arkivalierne i LATKs magasin.
  • LATK kvitterer for modtagelsen.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler