Radio Thy

Nu og Da

Stationen sendte lokalradio fra 1986 til 2002. Een af de populære udsendelser stod lokalhistorikeren og radiomanden Svend Sørensen for.
Under temaet "Her og Nu" kom udsendelserne vidt omkring i Thy - både geografisk og tidsmæssigt.
Ved et enkelt klik kan man genopleve Radio Thy omkring 1986-1995.

I-Radio-Thy-tegning

1988 arkæologisk set

1990.02.10 0280 lilleStenøkser fundet mellem Vilsund og Koldby, 1990

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jytte Nielsen orienterer om museets fund i 1988, bl.a. lerkar og flintøkser i Vildsund samt fund fra stenalderen i Gærup.

File don't exists.

7 år i Amerika

Tages 029 lilleIngemann Ibsen

91-årige Ingemann Ibsen, tidligere Skinnerup, fortæller om sin opvækst i Thy og de første manddomsår i USA

File don't exists.

Arbejderbevægelsens historie i Thy

Smede og maskinarbejdernes fagforening 1. maj Smede og maskinarbejdernes parade 1. maj ca. 1935

Svend Sørensen genfortæller arbejderbevægelsens historie i Thy ud fra et materiale indsamlet af en lokal arbejdsgruppe, der bl.a. har haft arkivar Orla Poulsen som drivkraft.

File don't exists.

Barn i Ydby under Besættelsen

 

Rigmor Pedersen, Thisted, beretter om sin opvækst i Ydby under Besættelsen.

File don't exists.

Blomsterstøvet fortæller om Thys fortid

Bedsted 05skMose ved Bedsted

Svend Thorkild Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelser, redegør for, hvordan jordprøver kan fortælle om oldtidens plantevækst. Der omtales en gravhøj ved Egshvile i Vester Vandet og en mose ved Bedsted.

File don't exists.

Da kårene var små

7448Inger Amby Kristensen

Inger Amby, Thisted (f. 1918) husker tilbage på barndomstiden i Sydthy mellem Heltborg og Visby.

File don't exists.

Da skårene blev klinket

 

Kr. Skammelsen, Skyum, forklarer, hvordan man klinkede i gamle dage.

File don't exists.

Den gamle herregaard

Den gamle Herregård

Etnolog Hanne Mathiesen, Thisted Museum, fortæller om tilblivelsen og indholdet af bogen Den gamle Herregård, der udkom i 1988.

File don't exists.

Der bor en bager ...

Bager Christensen Nørregade lilleBagermester Carl Christensen og frue

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.

Digteren Thøger Larsen

 

Hemming Klokker, Lemvig Museum, tegner et portræt af digteren Thøger Larsen og hans interesse for astronomi, som har inspireret til anlæggelse af en planetsti.

File don't exists.

El i 75 år

Status over festen

I anledning af Thy Højspændingsværks 75 års jubilæum fortæller Uffe Larsen, Holger Pedersen, Tage Rokkjær og Børge Simonsen om værkets historie.

File don't exists.

En familietragedie for 100 år siden i Kaase

 

Et besøg i Korsø sammen med Jan Krogh og Erik Holm, der er medforfattere til bogen ”Sådan lå landet” (1982). Bogen tager udgangspunkt i dramatiske begivenheder på en gård i netop Korsø.

File don't exists.

En graver og hans kirke

Hillerslev 02sHillerslev kirke

Graver Chr. Daugaard tages os med på en rundtur i Hillerslev kirke.

File don't exists.

Fiskerkone i Lild Strand

Lild 1935. Lild strand Lild Strand, 1935

90-årige Kathrine Mouritsen fortæller om sit liv.

File don't exists.

Flystyrt i Fårtoft

Besættelsen Fårtoft eng. flyver styrtet. 1942 lille

Jens Godiksen og Frank Weber orienterer om nedstyrtning af en engelsk flyvemaskine i oktober 1941.

File don't exists.

Flystyrt ved Sønderhaa

 

Medvirkende: P. C. Olesen, Adolf Nielsen og Chr. Pedersen.

File don't exists.

Fortidsminder ved Hannæs

8621 STORHelledis voldsted med lærer Arne Hjelm Nielsen i forgrunden

Udsendelsen besøger voldstedet Helledis, hvor etnolog Hanne Mathisen, Thisted Museum, forklarer om stedets historie. Også vikingegravpladsen i Højstrup besøges.

File don't exists.

Fra Hillerslev skoles indvielse

Hillerslev skoleHillerslev skole

Hillerslev skoles indvielse i 1960. Redigeret udsendelse efter båndoptagelser foretaget af Bertel Bach. Medvirkende: Amtmand Egedorf, sognerådsformand Jens Sunesen, sognepræst Viggo Berg, skoleleder Viggo Thorup, Chr. Overgaard, Johannes Hinding og Carl Krabbe.

File don't exists.

Fra stavnsbånd til egnsmuseum

TD 2015003 BE 39 lilleBedsted 1988: "Frihed er den bedste muld" af Jytte Borberg, Fjaltring, i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse, opført på gårdspladsen på Tandrup. Foto: Leif Damsgaard Jensen.

Poul Møller, Floulev, fortæller om indsamling af genstande til markering af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

File don't exists.

Gamle skoler i Thisted

Gamle Borgerskole 6 lille1930. Den Diderichsenske Skole, også kaldet Den Gamle Borgerskole, Storegade 10. I baggrunden skolebygningen i Storegade, i forgrunden overlærerboligen, senere Café Morsø. Skolen opførtes 1837 og nedlagdes 1883

Skoleinspektør Bjarne Søndberg tager lytterne med på en tur rundt i Thisted.

File don't exists.

Gamle viser

 

Som 95-årig spillede og sang Martinus Thomsen for Dansk Folkemindesamling. Udsendelsen giver smagsprøver fra denne optagelse, og datteren Grethe Kvist fortæller om hans liv.

File don't exists.

Gettrup mejeri

 

Tidligere mejeribestyrer Mads Okslund fortæller til Jens Toft Simonsen om Helligsø-Gettrup mejeri.

File don't exists.

Hans Hansen

Mappe 20 side 143 rk 4 nr. 3. 05.11.1968Lærer Hans Hansen

Mindeudsendelse om lærer Hans Hansen, Hanstholm, som portrætteres af Bent Holmstrup. Desuden høres en original optagelse med Hans Hansen, der fortæller om kirkens forhold under Besættelsen. 

File don't exists.

Hanstholm Fyr

Thisted Florian Martensen LarsenFlorian Martensen-Larsen

Tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen tager os med op i Hanstholm Fyr.

File don't exists.

Hekseforfølgelse

 

Svend Sørensen fortæller i en direkte udsendelse om hekseforfølgelser.

File don't exists.

Hørdum Kirke

Anders Tange Hørdum Kirke lilleSognepræst Anders Tange

Sognepræst Anders Tange tager lytterne med på kirkegården og i kirken i Hørdum.

File don't exists.

Jeg samler på oldsager

 

Radio Thy er sammen med arkæolog Jens-Henrik Bech på besøg hos Jens Mikkelsen, Bedsted.

File don't exists.

Jens Glob og Hvidbjerg Kirke

TD 2015007 1981 387 lille1981. Jens Glob-spillene på Thyholm. 1. august på Hindsels, 2. august ved Odby rideskole og 3. august ved Hvidbjerg kirke.

Pastor Mundbjerg beretter om dramatiske begivenheder i Hvidbjerg Kirke på Thyholm.

File don't exists.

Jens Karl Førby

 

Anne Jensen fortæller om sin far Jens Karl Førby fra Hamborg, kaldet Jens Kå’l. Udsendelsen indeholder uddrag med hans spillemandsmusik fra en båndoptagelse fra 1980.

File don't exists.

Jernalder i Nørhaa

NY 914Lerkar fra Nørhå

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jens Nielsen fortæller om udgravningen af en jernalderboplads i Nørhå og om tidligere fund af nogle store lerkar.

File don't exists.

Jernalderboplads ved Hejrhøj

84 stor

Hejrhøjvej. Udgravning af boplads fra romersk jernalder. Arkæologerne har fundet flere hustomter med bl.a. tydelige tørvevægge, stenlagte indgangspartier samt et ildsted

Arkæolog Martin Mikkelsen tager os med på en udgravning tæt ved Thisted.

File don't exists.

Johan Skjoldborgs hus

Johan Skjoldborgs hus i Øsløs lilleHuset i Øsløs

En beskrivelse af huset og dets indretning. Medvirkende: Frank Svendsen, Peter Jensen, Lars Klemme og Hanne Mathiesen fra Thisted Museum samt Kirsten Jørgensen, Øsløs.

File don't exists.

Lindahlsminde Skole

Lindahlsminde Skole i Tygstrup nu nedrevet

(sendt 31/5 1987) Lærer Jørgen Krog og kustode Anne Rasmussen fortæller om skolemuseet, der lå i nærheden af Vestervig Kirke. Også samtale med to tidligere elever: Alfred Rasmussen og Stella Pedersen.

File don't exists.

Martin Jensen

Mindesten for Martin Jensen lille

Ved mindestenen for forfatteren Martin Jensen i Sundby fortæller broderen Johannes Jensen om forfatterens liv.

File don't exists.

Molermuseet

 

Vi besøger Molermuseet ved Skarrehage på Mors, hvor Bent Søe forklarer, hvad der gemmer sig i moleret.

File don't exists.

Museumssamling i Vorupør

 

Vi er på besøg i Vorupør, hvor der ved et cafeteria er nyindrettet en samling af historiske ting med tilknytning til kystfiskeriet. Medvirkende: Kristian Munk Pedersen, Jens Kristensen og Niels Grønkjær.

File don't exists.

Niels Agerholm

 

Tidligere sognerådsformand Niels Agerholm (f.1911) beretter om sin opvækst i Skinnerup.

File don't exists.

Oldtidskirkegården i Ydby

Nr. 79

En reportage fra oldtidshøjene på Ydby Hede, hvor arkæolog Jens-Henrik Bech beretter om stedets historie.

File don't exists.

Oldtidsudstilling 1987

170683Arkæolog Jens-Henrik Bech

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

Om P.L. Hald

Thisted 1953. P.L.Hald

Helge Hald (f. 1908) fortæller om sin far, der i over 50 år var leder af museet i Thisted.

File don't exists.

Samtale med Jens Holm

 

Samtale med den 85-årige Jens Holm, der stammede fra Sennels. Indledningsvis reciterer han J. Kirk.

File don't exists.

Sjørring Kirke m. Henrik Bolt-Jørgensen

Sjørring 2019. Sjørring Kirke. beskåret og lilleSjørring kirke

Vi aflægger kirken i Sjørring et besøg sammen med gymnasielektor Henrik Bolt-Jørgensen.

File don't exists.

Sjørring Volde

Sjørring 16s

Vi går rundt på voldene i Sjørring med arkæolog Jens-Henrik Bech som guide.

File don't exists.

Skovsted-Montana

 

En udvandrersaga fortalt i gamle breve. Magda Madsen fortæller om Jeppe Larsen Jeppesen, der udvandrede i 1909. Oplæsning af breve: Lene Poulsen og Aksel Kristensen.

File don't exists.

Smeden i Sennels

 

Sigfred Jensen fortæller om sit liv som smed i Sennels.

File don't exists.

Strandfoged og redningsmand Anders Præstgaard, Hanstholm

06 12 2007 3Anders Præstgaard

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

Sæsonens historiske årbøger 1988

 

Et signalement af årbøgerne 1989 givet af Hanne Mathiesen, Jytte Nielsen, Poul Møller og Aksel Kirk.

File don't exists.

Sæsonens historiske årbøger 1987

 

Eigil T. Andersen, Anna Overgård og Orla Poulsen orienterer om de historiske årbøger 1987.

File don't exists.

Thisted Brandvæsen

Thisted Brandvæsen 1984 lilleThisted Brandvæsen 1984

Udsendelsen giver et historisk overblik over brandslukningens historie. Derefter en snak med Alfred Beck og Niels Outsen, Thisted Brandvæsen.

File don't exists.

Thylands Ungdomsskole 40 år

Hundborg 1949 50. Thylands ungdomsskole

Helene Hansen om oprettelsen af Thylands Ungdomsskole i Hundborg i 1947.

File don't exists.

Tro i Thy

031Illustration fra billedserien til bogen

I forbindelse med udgivelse af bogen ”Tro i Thy” snakker Anne Villadsen, Knud Holch Andersen og Uffe Larsen.

File don't exists.

Træskomand i Sønderhaa

Skomager Peter Kroer Legindvej 1980 lilleTræskomand Peter Kroer

 En samtale med Peter Kroer om hans liv og arbejde.

File don't exists.

Valg i 1890'erne

Valg i Thisted

I anledning af udgivelsen af bogen ”Valg i Thisted” orienterer Orla Poulsen og Jens Ole Petersen om bogens indhold.

File don't exists.

Valgmenigheden i Vesløs

Vesløs Valgmenighedskirken 2019.1 lilleVesløs valgmenighedskirke

I valgmenighedskirken møder vi Peder Ottesen og ægteparret Agnethe og Gustav Kaspersen.

File don't exists.

Vækkelse, fiskere og Kristendom

Stenbjerg 1940. Jens Morbjerg MadsenJens Morbjerg Madsen

Programmet ”Nu og Da” besøger Jens Morbjerg Madsen i Stenbjerg.

File don't exists.

Øsløs i gamle dage

Øsløs 1954Familien Sunesen

Sofie og Niels Sunesen fortæller om deres liv i Øsløs.

File don't exists.

Østerild Skole 25 år

13 035 lilleRejsegilde, Østerild skole

Uddrag af skoleinspektør Bertel Bachs optagelser ved indvielsen af skolen i 1962. Medvirkende bl.a.: Jens Kirk, lærer Jensen, amtmand Martensen Larsen, Carl Thøgersen, Oscar Lynge, pastor Langkjer, arkitekt Jespersen, mejeribestyrer Christensen og Chr. Langballe.

File don't exists.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler