J. P. Jakobsens aner i Nordthy og på Hannæs

Af Ingvard Jakobsen

 

jakobsen1Forfatteren J. P. Jacobsens(1847-1885) liv er beskrevet mange gange i bøger og artikler, og også hans aner på fædrende side er med i mange af disse. Men moderen Bente Marie Hundahls aner i Nordthy og på Hannæs er mere eller mindre blevet forbigået. Det vil jeg forsøge at råde bod på i denne lille artikel, hvoraf en forkortet version er bragt i Historisk Årbog 2010.

Bente Marie Hundahl var født i Hunstrup 1815 som datter af skolelærer ved Hunstrup Skole Jens Mikkelsen Hundahl og hustru Ane Larsdatter. Bente Marie Hundahl blev 1844 gift i Thisted Kirke med skipper Chresten Jakobsen, der var født i Ræhr Sogn 1813 og døde 1897. Hun døde 1898 i Thisted.

Bente Marie Hundahl

Jens Mikkelsen Hundahl var født i Hundahl, Sennels sogn, i 1772 som søn af Mikkel Pedersen og hustru Ane Marie Pedersdatter. Han blev 1799 gift i Sennels Kirke med Ane Larsdatter, der var født på gården Hostrup i Østerild Sogn 1777 som datter af gårdmand Lars Mikkelsen og hustru Karen Larsdatter. Jens Mikkelsen Hundahl blev ca. 1800 lærer eller sædedegn ved Hovsør-Lønnerup Skole, som da også folketællingen 1801 for Hunstrup sogn, Lønnerup by, fortæller os:

Jens Mikkelsen 29 år holder omgangsskole i byen
jakobsensAne Larsdatter 24 år hans kone men 1810 blev han enelærer ved Hunstrup Skole. Den var lille med en beskeden beboelse. 1832 blev han udnævnt til kirkesanger ved Hunstrup Kirke, men han døde allerede 1833, kun 60 år gammel. Ved skiftet efter ham blev det oplyst, at den afdøde ejede 2 kjolefrakker, 2 veste, 2 par bukser, hvoraf det ene var af læder, 2 par hoser, 2 hvide skjorter, 1 hat og et par støvler. Parret fik fire børn, hvor Bente Marie Hundahl var den yngste. Efter mandens død, blev Ane Larsdatter , i hvert fald den første tid, boende på skolen, hvad folketællingen 1834 for Hunstrup viser:

Ane Larsdatter 57 år lærerenke, lever af sin pension
Bente Marie Jensdatter 19 år hendes datter
Gerhardt Chresten Klemensen 20 år konstitueret skolelærer

Ane Larsdatter døde i Hunstrup 1860

Indsend
Hostrup i Hovsør

Jens Mikkelsen Hundahls forslægt:
Mikkel Pedersen var født i Sennels sogn 1733, som søn af Peder Jepsen og hustru Karen Sørensdatter. Han blev 1765 gift med Ane Pedersdatter, der var født 1736 i Malle, Sennels sogn, som datter af Peder Smed og hustru Johanne Christensdatter . Parret drev en gård i Hundahl, Sennels sogn. Folketællingerne for Sennels Sogn 1787 og 1801 fortæller os følgende:

1787:
Mikkel Pedersen 56 år bonde og gårdbeboer
Ane Marie Pedersdatter 52 år husmoder og hans kone
Chresten Mikkelsen 21 år deres søn
Peder M 19 år do
Jens M 14 år do

1801:
Mikkel Pedersen70 år enkemand bonde og gårdbeboer
Chresten Mikkelsen 33 år hans søn
Chresten Jensen 18 år tjenestekarl
Helle Johansdatter 28 år tjenestepige

Mikkel Pedersen Hundahl døde 1805, og Ane Pedersdatter døde 1800. Peder Jepsen var født i Sennels sogn ca. 1686 og døde 1746 samme sted, og Karen Sørensdatter var født ca.1690 og døde 1744 i Sennels. Parret blev gift i Sennels Kirke 1711. Det er de eneste oplysninger, jeg har om dem.
Peder Jensen Smed var født ca. 1695 og døde 1765 i Malle, Sennels Sogn og Johanne Christensdatter var født ca. 1701 og døde i Malle, Sennels Sogn 1764.

Ane Larsdatters forslægt:
Lars Mikkelsen var født i gården Hostrup, Hovsør i Østerild sogn 1744, som søn af Mikkel Jensen og hustru Ane Marie Larsdatter. Han blev 1775 gift i Østerild Kirke med Karen Larsdatter, der var født i Arup sogn på Hannæs 1742, som datter af gårdbeboer Lars Christensen Bak og hustru Ane Marie Nielsdatter. Som 7-årig kom hun i pleje hos farbroderen, Søren Christensen Bak og hustru Anne Marie Christensdatter Bak, på grund af forældrenes store fattigdom. De boede i Hovsør eller Hoxer, hvor de havde hans fødehjem i fæste under herregården Kølbygård i Hunstrup sogn. Lars Mikkelsen fæstede sit fødehjem ved moderens død 1775 og blev gift med Karen Larsdatter i Østerild Kirke samme år. Parret havde følgende børn:
Maren 1777
Ane 1778
Mikkel 1780
Søren 1782

Jakobsen3Karen Larsdatter døde 1785, og skiftet efter hende viser, at der ikke var stor velstand i gården.
Lars Mikkelsen giftede sig 2. gang med Ane Marie Larsdatter, og de fik 2 børn, bl. a. sønnen Lars, der ved folketællingen 1787 er 2 år gammel. Ved samme tælling er Ane Larsdatter ikke med, men det er de øvrige børn. Gårdens tjenestekarl Peder Thomsen er indrulleret soldat i Det Jyske Dragonregiment. Kort tid efter måtte Lars Mikkelsen opgive fæstet på grund af armod, og de fæstede et lille hus, Esdal, i Hjardemål Klit. Ane Marie Larsdatter døde før 1790. Han giftede sig for 3. gang med Inger Pedersdatter. Ved folketællingen 1801 boede hans søn Mikkel hos dem. Han var indrulleret som matros. Lars Mikkelsen døde 1806.

Karen Larsdatters forældre:
Lars Christensen Bach eller Bak var født i Hovsør, Østerild sogn, 1702 som søn af gårdfæster Chresten Christensen og hustru Margrethe Larsdatter. Han var gift med Ane Marie Nielsdatter, der var født 1715 i Bakkegården, Arup Sogn, som datter af gårdfæster Niels Sørensen Agerbo og 2. hustru Maren Pedersdatter. Parret fæstede hendes fødehjem 1733, og de fik følgende børn:
Niels 1735
Maren 1737
Margrethe 1739
Christian 1741
Karen 1742
Grethe 1743
Bente 1748

Bakkegården

På grund af stor armod måtte Lars Bak opgive fæstet på gården før 1750, og familien fik ophold i et lille hus hos gårdmanden Chresten Wittrup i Arup. Her fik det fattige ægtepar yderligere 3 børn, døtrene Kirsten og Else og sønnen Søren. Lars Christensen Bak døde 1762 og ved skiftet efter ham var der ikke meget at holde skifte over. Der var stort set kun den salige mands gangklæder, en kiste samt få andre værdiløse ejendele. Ane Marie Nielsdatter døde 1769 i en liden bolig i Hjardemål, hos Chresten Sørensens enke, og her var der heller ikke meget at holde skifte over. Den afdødes søstersøn Niels Nielsen i Klastrup lovede at sørge for den yngste datter Elses forsørgelse.

Lars Mikkelsens forældre:
Mikkel Jensen var født i Vesløs 1703 som søn af gårdmand Jens Mikkelsen og hustru Johanne Mortensdatter. Han var gift med Maren Larsdatter, der var født i gården Hostrup i Hovsør, Østerild sogn, som datter af gårdbeboer Lars Jensen og hustru Maren Christensdatter. Parret fæstede det halve af hendes fødehjem1733 og hele gården 1748 og de fik følgende børn:
Johan 1735
Kirsten 1737
Chresten 1738
Jens 1739
Lars 1744
Peder 1751

Mikkel Jensen drev gården til sin død 1762, og ved skiftet samme år blev der intet til arvingerne, da stedets udgifter og herskabets fordringer langt overskred stedets indtægter, hvilket primært skyldtes husenes nødvendige reparationer. Maren Larsdatter ønskede at blive ved stedet og opfylde fæstebrevets betingelser.Hun døde 1775.

Mikkel Jensens forslægt:
Jens Mikkelsen var født i Vesløs, ca. 1651, død i Vesløs 1712, 61 år. Forældre Michel Jensen, Vesløs (matrikel 14) og Ane Poulsdatter. Gift første gang med Maren
Jakobsen5Christensdatter, født ca. 1630, død 1701, 71 år. Gift anden gang ca. 1701 med Johanne Mortensdatter, født ca. 1678, død 1735, 57 år. Faren var Morten Kieldsen, Vesløs.

Børn i andet ægteskab:
Mikkel Hostrup, Østerild, 8-5-1703, Maren 1704, Anne 1707, Maren 12-10-1709, gift med Jens Nielsen Rolighed, Vesløs.
Jens Mikkelsen overtog sit fødehjem før 1688
Hun var gift anden gang med Peder Bertelsen, der overtog fæstet på gården 1715.
Mikkel Jensen, Vesløs, født ca. 1619, død i Vesløs 1694, 75 år. Gift med enken Anna Poulsdatter, død før 1682. Fra 1651 forsørger Mikkel Jensen afdøde Jens Kieldsens børn.

Vesløs nr. 15/14, ryttergods, HK 4711.

Margrethe Larsdatters forældre:
Lars Jensen var født i Østerild Sogn ca. 1674. Gift med Maren Christensdatter. Parret fæstede 1707 gården Hostrup i Hovsør, Østerild sogn, der var under herregården Kølbygård. De fik datteren Maren, der som nævnt senere blev gift med Mikkel Jensen.

Lars Christensen Baks forslægt:
Chresten christensen var født ca. 1658 i Østerild Sogn. Han var gift med Margrethe Larsdatter, der også var født i Østerild sogn 1658. Parret fæstede den gård i Hoxer eller Hovsør, Østerild sogn, på ca. 6 tdr. hartkorn, som Niels Frost iboede (Hovsørvej 27), under Kølbygaard 1719. Parret havde følgende børn, der er født i Østerild, hvor parret tidligere boede:
Chresten 1692
Jens 1693
Chresten 1695 senere ladefoged på Vesløsgård og fæster af Søndergård i Øsløs
Kirsten 1696, senere gift med Erik Andersen i Arup
Søren 1698, arvede senere gården
Lars 1702
Jens 1705
Chresten Christensen drev gården til sin død 1733 og der blev afholdt skifte i gården den 22. februar, der viste at gårdens besværinger overgik indtægterne med 12 rigsdaler, og derfor blev der heller ingenting at arve for de efterladte børn. Gårdens halve del var 1728 fæstet af sønnen, Søren Christensen, der nu overtog hele gården. Margrethe Larsdatter døde 1745.

Ane Marie Nielsdatters forfædre:
Niels Sørensen Agerbo, kaldet Bak. Var født i Vust ca. 1655 og var gift med forrige fæster, Jens Gregersens enke, Anne Jensdatter. Han fæstede Bakkegården i Arup, der nu var under Vesløsgård, 28. september 1695. At han skulle gifte sig med enken i gården var ikke en fæstebetingelse. Niels Sørensen Agerbo skulle levere ægt og arbejde til Vesløsgård og betale landgilde til tiden.

Parret havde følgende børn:
Benned Nielsdatter, født 1696. Hun blev senere gift med Jens Mortensen
Anne Nielsdatter, født 1698. hun blev senere gift med Niels Christensen, Klastrup
Jens Nielsen, født 1701

Anne Jensdatter døde 1713, kun 49 år gammel. Niels Sørensen giftede sig anden gang med Maren Pedersdatter, der var født i Arup før 1686 som datter af gårdbeboer Peder Thomsen og hustru Maren Lauritsdatter.

Parret fik følgende børn:
Ane Marie Nielsdatter, født 1715
Jens Nielsen, født 1717
Peder Nielsen, født 1719, han flyttede senere til Øsløs
Maren Nielsdatter, født 1721
Peder Nielsen, født 1722
Jens Nielsen, født 1724
Maren Nielsdatter, født 1732

Niels Sørensen Agerbo døde 1733, 78 år gammel.

Peder Thomsen var født i Sønder Arup 1652 som søn af gårdbeboer Thomas Pedersen. Han blev 2. gang gift med Maren Lauritsdatter, der var født ca. 1651. Parret fik følgende børn:
Maren før 1686
Peder 1786
Kirsten 1687
Laurits 1790
Else

Maren Lauritsdatter døde 1724 og Peder Thomsen 1736.

Lidt om slægtsgårdene:
Gården Hostrup i Hovsør lå oprindelig i landsbyen Hostrup, der ca. 1520 blev flyttet til Hovsør i forbindelse med striden om købstadsrettigheder mellem Hovsør og Thisted. Den hørte oprindelig under Ørum, men kom før 1700 under Kølbygård i Hunstrup Sogn. Gårdens fæstere kan følges fra 1615, hvor Lars Jensen havde den i fæste. Gården ligger stadigvæk i Hovsør.

Bakkegården i Arup , kan føres tilbage til 1600-tallet, hvor den var under kronen. Før 1700 kom den under Vesløsgård. Ca. 2000 blev den kraftig restaureret og fungerer nu som ferie- og kursuscenter.

 

Efterskrift:
Det er så det, jeg har fundet ud af om Bente Marie Hundahls og dermed også Jens Peter Jacobsens forslægt i Nordthy og på Hannæs. Hvor meget den berømte forfatter har kendt til denne slægt, ved vi af gode grunde ikke, men det er da ikke usandsynligt, at hans mor de lange vinteraftener har fortalt sin søn om gårdmandsfamilierne i Hovsør og Arup, der i løbet af få år rutchede ned af den sociale rangstige for til sidst at ende som fattiglemmer, og dermed måske har inspireret ham til at skrive sin berømte roman Fru Marie Grubbe.

Stor tak til:
Herdis Fisker for skifter, gårdhistorier m.m.
Jette Andersen for hjælp med slægten Hundahl
John Dehn for folketællinger m.m.
Else Svanborg for teknisk bistand.
Svend Sørensen for stamtræ

Litteratur:
Frede Rødbro: Østholmen, 1995
Ingvard Jakobsen: Vesløsgård, en herregård på Hannæs, Fjerritslev 2002
Wolf Møller: Optegnelser, de lokalhistoriske arkiver i Thisted og Vesløs.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler