Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2008

 Indholdsfortegnelse

 Flemming Skipper: Doktor Nordentoft og baron Rosenkrantz 

Redaktionen: En gård i Stagstrup

Svend Sørensen: Foredragsforeninger i Thy 

Jens Andersen: Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft

Maria Panum Baastrup: Små kulturhistoriske skatte fra Thy

Thomas Norskov Kristensen: Da kvinderne fik valgret

Else Bisgaard: Abbed Vilhelm og Vestervig Kloster

Emma Kaagaard: Erindringer fra Stenbjerg

Erik A. Lauridsen: En avishistorie-set fra et faktorkontor

Rita Jensen: 10 lejligheder og 72 børn

Per Warming: Kampen om morgensangen

Henry Johansen: Gettrup skole efter 1940 

Knud Sørensen: Om Galster og hans forlag

Adda Hilden og Ib Lydholm: Provst Hilden-Petersen- og en gravstedshistorie