Litteratur

 

Utrykte kilder:

Tøjhusmuseet:
A. E. Arendrup: Hanstedfæstningen. 1947 (foredrag).

Rigsarkivet:
Kriegstagesbuch des Marinebefehlhaber Dänemarks 1940‑45. Indenrigsministeriets Kommune Kontor: Journalsager vedr. Thisted Amt. Hanstholmevakueringen, j. nr. 2713/1942. Politimesterens månedsindberetninger til Statsadvokaten for særlige Anliggender. AS pk.53. Bovrup‑arkivet. Thy Syssel. (Opgørelse over medlemmer fra professor Henning Poulsen, Århus Universitet). Statsadvokaten for særlige Anliggenders arkiv. Korrespondancen mellem politikommandør Platou, Frederikshavn, og politikreds 53. Kaptajn Eiby‑Nielsens arkiv.

Landsarkivet for Nørrejylland:
Thisted Amts Arkiv 1940‑1945. 1. Parkkommandos arkiv, sektion Nordvest. (PX 1G2‑9 Beretninger fra modstandskampen på Mors. (H4 (6) 1). Amtmand Egedorfs arkiv. Thisted Toldkammers arkiv. Regnskaber.

Thisted kommunes arkiv:
Byrådets protokol. 1940‑1945. Byrådets korrespondance. 1940‑1945. Thisted Vagtværns papirer, oktober 1944‑maj 1945. Thisted kommunes ejendomsudvalg, protokol 1938‑1946.

Politiets arkiv:
Retsjournaler, diverse. Journalsager, diverse.

Beretninger og interviews:
Oberstløjtnant Bruhn-Petersen til forf. i september 1978.
Oberstløjtnant Højland-Christensen. 1946. Hærens arkiv, Rigsarkivet.
Kaptajn Eiby-Nielsen, 1946. Hærens arkiv, Rigsarkivet.
Jens Houmann, 1946. Landsarkivet.
Børge Houmann, 1946. Landsarkivet.
Lærer Knud Hansen, 1946. Landsarkivet.
Else Klingenberg, 1946. Landsarkivet.
Civilingeniør Ole Remfeldt, 1946. Landsarkivet.
Pastor Jacob Jensen, Galtrup, 1946. Landsarkivet.
Smedemester Th. Mark, Tøving, 1946. Landsarkivet.
Bogholder Svend Simonsen, 1946. Landsarkivet.
Tandlæge Henning Petersen, 1946. Landsarkivet.
Billedhugger Constantin Sørensen, 1946. Landsarkivet.
Boghandler Niels Schmidt, 1946. Landsarkivet.
Pastor Svend Krøigaard, Ø. Jølby, 1946. Landsarkivet.
Frode Jakobsen til forf. i april 1978.
Redaktør Kjeld Jensen, interview maj 1978 og beretning of okt. 1977.
Arbejdsmand Ove Kofoed, Klitmøller. Interview august 1980.
Tømrermester Hartvig Johansen, interview november 1977.
Lærer Marius Jørgensen, interview maj 1978.
Gdr. Jens Kirks beretning, 1951. Rigsarkivet.
Gdr. Jens Kirk, interview i november 1977.
Vævemester Erik Poulsen, interview i april 1978.
Overklitfoged Rasmussen. Udskrift of samtale med landsarkivar Johan Hvidtfeldt, dateret 12.6.1962. Rigsarkivet.
Gdr. H. C. Toft, interview i november 1977 og beretning til forf.
Advokat Svend Truelsen til forf. 8.12.1977.
Ingeniør Vestergaard, interview november 1977.
Modstandsgruppen på Hannæs, interview 18.11.1980.

Avisartikler (generelt): Thisted Amts Avis: 29.5.45, 24.5.45, 5.12.42, 8.5.44, 25.5.44, 11.5.45, 11.5.45, 12.5.45, 15.5.45, 17.5.45, 18.5.45, 19.5.45, 25.5.45, 26.5.45, 27.5.45, 1.6.45, 20.6.45, 21.6.45, 20.7.45, 26.7.45, 22.8.45, 11.11.46, 11.3.46, 1.6.46, 7.6.46, 7.6.47, 8.8.51, 6.5.49. Thisted Socialdemokrat: 25.5.45, 11.1.46, 11.3.46, 2.11.46. Thisted Amts Tidende: 29.6.45, 31.5.45, 14.6.45, 3.8.45, 19.11.45, 22.11.45, 31.12.45, 15.2.46, 21.10.46, 4.4.57, 5.12.66. Berlingske Tidende: 10.6.45, 28.5.45, 12.10.46, 7.10.46. Jyllandsposten: 13.6.45. Politiken: 17.5.46, 1.6.45. Information: 25.6.46.

Sparekassen Thy. Arkiv:
Regnskaber 1937-1947 samt bilag.

Illegale blade:
Den sorte Avis for Thisted. Marts 1945.
Den sorte Bog. 1943. 1. og 2. udg.
Den sorte Liste for Thy. 1943.
Frit Danmarks Nyhedstjeneste for Thy. Febr. 1945.
Klokken er fem Minutter før tolv. Sept. 1944.
Vi klipper af den frie presse. Frit Danmark. April 1945.

Lokalhistorisk Arkiv for Thisled Kommune:
Arbejdsmændenes fagforenings arkiv 1937-1947.
Thisted socialdemokratiske forenings arkiv.
Dansk Ungdomssamvirkes arkiv.
Det frie Nords arkiv.
Skatte- og adressebøger for Thisted Købstad.

 

Trykte kilder

Besættelsestidens Hvem-Hvad-Hvor, Kbh. 1965.
Bertolt, Oluf m.fl.: En bygning vi rejser, bd. 2, Kbh. 1955.
Besættelsestidens fakta, red. Alkil m.fl., Kbh. 1946.
Bjørnvad, Anders: De fandt en vej, Kbh. 1970.
Bjørnvad, Anders: Faldne allierede flyvere 1939-1945, Kbh. 1978.
Bovrupkartoteket, 1946.
Redaktør Brunsgaards dagbog 1940-45. Trykt i Thisted Socialdemokrat 1951-52.
Buschardt m.fl.: Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-45, Kbh. 1954.
Christensen, Arne Bonvig: Invasion i Danmark?, Odense 1976.
DASF-kongresprotokoller 1935, 38, 41, 44 og 47.
Djursaa, Malene: DNSAP. Danske nazister 1930-45. Bd. 1-1, 1981.
Fausing, Bent: Danmarksbilleder, Kbh. 1980.
Fisker, kaptajnløjtnant: Fæstningen i vestkystens sand, i Folk og Værn 1945.
Frit Danmarks Hvidbog bd. 1-2, Kbh. 1946.
Hansen, Svend Aage: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1974.
Henningsen, Sven: Esbjerg under den anden verdenskrig, Esbjerg 1955.
Hebsgård, Holger: Modstandsbevægelsen i Thisted Amt, i Vilhelm la Cour: Danmark under besættelsen, Kbh. 1946.
Hebsgård, Holger: Besættelsen, i Landet mod nordvest, red. of ( Brunsgaard, bd. 2, Kbh. 1947)
Hæstrup, Jørgen: Hemmelig alliance, bd. 1-2, Kbh. 1959.
Hæstrup, Jørgen: Til landets bedste, bd. 1-2, Kbh. 1966-71.
Jakobsen, Frode: De væbnede styrker, i Danmark under besættelsen, red. Vilhelm la Cour Kbh. 1947.
Jensen, Sigurd: Levevilkår under besættelsen, Kbh. 1971.
Jørgensen, Marius: Besættelsen, i Historisk Årbog for Thy og Mors 1974.
Kirchhoff, Hans: Augustoprøret i Vendsyssel 1943, i Historie, jyske samlinger, Ny Række Bd. 8, 1969.
Kirchhoff, Hans: Strejkerne i Middelfart og Nyborg august 1943, i Årbog for arbejderbevægelsens historie 3, 1973.
Klint, Helge: Hærens efterretningstjeneste og den illegale transportjeneste, Kbh. 1977.
Krag, Jens Otto: Byerhvervene og krigsøkonomien, i Hartvig Frisch m.f1.: Danmark besat og befriet bd. 11, Kbh. 1947.
Lovtidende 1933-1945.
Lunding, H. M.: Stemplet fortroligt, Kbh. 1970.
Nielsen, Hans Jørn: Besættelse og befrielse, Århus 1977. Nissen og Poulsen: På dansk friheds grund, Kbh. 1963.
Nykøbing Mors kommunes regnskaber 1936-1947.
Politikens Danmarkshistorie, bd. 14, Kbh. 1966.
Poulsen, Henning: Besættelsesmagten og de danske nazister, Kbh. 1970.
Roslyng, Palle: Russerne i Danmark 1943-1945, i Historie, jyske samlinger, Ny række Bd. XI, 3, 1975.
Roslyng, Palle: Værnenes politik - politikernes værn, Kbh. 1980.
Skattebøger for Thisted kommune 1939-1945.
Skattebøger for Nykøbing Mors kommune 1939-1945.
Snitker, Hans: Det illegale Frit Danmark, Odense 1977.
Sparekassernes tilsynsråd. Publiceret regnskabsmateriale 1940-1945. Statstidende 1935-1945.
Svalgård, A. C.: Dagbog 1940-45, i Historisk Årbog for Thy og Mors 1952 og 1953.
Thisted kommunes regnskaber 1937-1945.
Toldstrup, Anton: Uden kamp - ingen sejr, Århus 1947.
Trommer, Åge: Folkestrejken i Esbjerg 1943, Århus 1966.
Trommer, Åge: Modstandsarbejde i nærbillede, Odense 1973.
Trommer, Åge: Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig. Odense 1971.
Trommer, Age: Myte og sandhed i besættelseshistorien, Kbh. 1974.
Vilby, Knud: Fattig i Danmark, Kbh. 1978.

Artikler om besættelsen 1940-45,
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred:
Svalgaard, Anders C.: Den tyske besættelse af Thy og Thisted I & II, 1951, s. 175-190, 1952, s. 275-292.
Kristensen, M: Fra besættelsestiden i Hvidbjerg-Ørum, 1952, s. 293-297.
Jørgensen, Marius: Besættelsen, 1974, s. 206-212.
Rolighed, Bent: For Danmarks frihed, 1978, s. 117-121.
Skov, Henning: Et engelsk luftangreb på Fårtoft, 1979, s. 7-18.
Rasmussen, Axel: Flyverbegravelse i Stenbjerg med forbuden krans, 1980, s. 32-37.
Poulsen, Orla: Kosakker i Thy, 1984, s. 46-49.
Rolighed, Bent: Før flugtruterne, 1985, s. 103-107.
Hove, Peder: Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-45, 1985, s. 54-65.
Hammer, Chr. Houmark: Flugtrute Thy-Stockholm-Scotland, 1986, s. 32-41.
Hammer, Chr. Houmark: Den store oprydning efter " Festung Thy", 1991, s. 69-76.
Binderup, Morten: To vigtige punkter på egnen, 1992, s. 125-28.
Weber, Frank: Krigsdrama i Thy 1942, 1992, s. 110-119.
Hammer, Chr. Houmark: Et historisk tilbageblik til besættelsen, 1993, s. 77-82.
Weber, Frank: Fra Seefligerhorst Thisted til Dragsbæklejr, 1993, s. 83-90.
Rolighed, Bent: Hilsen til Jarl, 1994, s. 93-102.
Hammer, Chr. Houmark: Nogle oplevelser i tiden omkring besættelsen, 1995, s. 63-70.
Andersen, Jens: De tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg, 1995, s. 71-94.
Weber, Frank: Allierede flyvergrave i Thy og Vester Hanherred, 1995, s. 95-100.
Andersen, Jens: De første kanoner på Hanstholm, 1998, s. 33-40.
Harrington og Winwood: Flugten fra Danmark, 1999, s. 121-128.
Weber, Frank: Våbenmodtagelse og sabotage, 1999, s. 129-138.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler