Avisindex

 

Følgende indeholder to index over avisartikler vedr. Besættelsen i relation til Thy. 
Artikler kan rekvireres ved henvendelse til arkivet.

Artikler om Besættelsen i Thy- belyst ved avisartikler fra Thisted Dagblad 1981-2001      
 
EMNE OVERSKRIFT   DATO   Side
HISTORIE. 1940-45       TYSKERNE KOM MEN DET VAR POLITIET VI RINEDE EFTER   05-01-1981 4      
HISTORIE. 1940-45       EFTERLYSNINGEN AF DEN ENGELSKE PILOT VAR ET STORT 06-01-1981 6      
HISTORIE. 1940-45       MODSTANDSBEVÆGELSEN FRA 9 APRIL 1940 AF INGE ULLER 13-01-1981 5      
HISTORIE. 1940-45       HER ER HAN SÅ - NEW ZEALÆNDEREN, DER BLEV SKUDT NE 17-01-1981 6      
HISTORIE. 1940-45       KLASSE FRA THISTED BAG BOG OM BYEN 1940-45          21-06-1981 6      
HISTORIE. 1940-45       ROMAN OM DEN TYSKE BESÆTTELSE I THY                 26-06-1981 5      
HISTORIE. 1940-45       SKOLEELEVER FRA ØSTRE SKOLE LAVER BOG OM BESÆTTELS 27-06-1981 5      
HISTORIE. 1940-45       10.000 KR. FRA FOND TIL NORS HOVEDGÅRD              29-09-1981 4      
HISTORIE. 1940-45       KOCK-STUE INDVIET PÅ NORS HOVEDGÅRD                 03-10-1981 4      
HISTORIE. 1940-45       FØRSTE SKIB TORPEDERET - SKULLE HENTE KUL OG KOKS 31-10-1981 6      
HISTORIE. 1940-45       AMATØRFILM FRA 2. VERDENSKRIG KOMMER TIL ÆRE OG VÆ 13-11-1982 6      
HISTORIE. 1940-45       BOG OG FILM FRA MORS OG THY UNDER KRIGEN            14-11-1982 2      
HISTORIE. 1940-45       DEN TREDJE BOG OM BESÆTTELSESTIDENS THY ER UNDERVE 19-07-1983 5      
HISTORIE. 1940-45       DRAMATISK AUGUSTDAGE - OG TOBAKSAVL I THY           27-08-1983 6      
HISTORIE. 1940-45       SAMARBEJDSVILJEN BLEV TIL MODSTAND                  29-08-1983 3      
HISTORIE. 1940-45       TABERE OG SÅ DEM DER HÆLDTE VAND UD AF ØRERNE I MA 07-09-1983 7      
HISTORIE. 1940-45       335 PERSONER BLEV DØMT I THISTED                    06-10-1983 5-6    
HISTORIE. 1940-45       JERNBANESABOTAGEN HAVDE IKKE STOR BETYDNING         18-11-1983 10     
HISTORIE. 1940-45       40 ÅR SIDEN TYSKERNE OVERRUMPLEDE POLITIET          13-09-1984 1-12   
HISTORIE. 1940-45       4. MAJ EN MINDEDAG                                  15-02-1985 6      
HISTORIE. 1940-45. UD UDSTILLING OM BESÆTTELSEN                           09-03-1985 4      
HISTORIE. 1940-45       DE VIL MINDES HÅRDE KAMPE EN MORGEN FOR 45 ÅR SIDE 09-04-1985 9      
HISTORIE. 1940-45. UD STOR INTERESSE FOR BESÆTTELSEN                      27-04-1985 8      
HISTORIE. 1940-45       SPREDT SKYDERI OG BOMBESPRÆNGNINGER I THISTED     30-04-1985 6      
HISTORIE. 1940-45       UDGIVER BOG OM ILLEGALE BLADE                       02-05-1985 11     
HISTORIE. 1940-45       ALLIEREDE FLYVERE OG DANSK FRIHEDSKÆMPER MINDET   06-05-1985 1-5    
HISTORIE. 1940-45       MINDER OM AT VÆRE UNG I 1940-45                     13-05-1985 7      
HISTORIE. 1940-45. UD STOR INTERESSE OM BESÆTTELSEN                       28-05-1985 5      
HISTORIE. 1940-45       FLERE FLYVERE VAR PÅ FLUGT GENNEM THY UNDER KRIGEN 14-06-1985 1-5    
HISTORIE. 1940-45       DET ILLEGALE BLADS YNGSTE MAND SKRIVER HISTORIE     04-12-1985 7      
HISTORIE. 1940-45       UNG THISTED-HISTORIKER EFTERLYSER VIDNER TIL KRIGS   01-02-1986 6      
HISTORIE. 1940-45       STIKKER GEMTE SIG PÅ ANSTALT                        30-11-1986 6      
HISTORIE. 1940-45       BLEV SAT I GANG AF TYSKE FLYGTNINGE FRA THISTED     27-10-1987 6      
HISTORIE. 1940-45       THYBOER MED I BOG OM TYSKE FLYGTNINGESKÆBNER      07-11-1987 7      
HISTORIE. 1940-45       BLEV DOKTOR PÅ AFHANDLING OM TYSKE FLYGTNINGE       17-11-1987 4      
HISTORIE. 1940-45       HVEM VIL VÆRE MED TIL AT GØRE BESÆTTELSESTIDEN I T   07-03-1988 6      
HISTORIE. 1940-45       THYBOER VIL FORSKE I BESÆTTELSENS HISTORIE          12-04-1988 5      
HISTORIE. 1940-45       ET ER AT SKRIVE EN BOG - NOGET ANDET AT FÅ DEN UD   12-11-1988 6      
HISTORIE. 1940-45       THYBOER MED TIL AT PILLE VED KRIGS-MYTER            22-11-1988 6      
HISTORIE. 1940-45       THISTED SEE ANGRIBES. VANDFLYVERE                   25-11-1988 6      
HISTORIE. 1940-45       THISTEDBOERNE HAR FÅET FLOTTE ANMELDELSER           06-01-1989 6      
HISTORIE. 1940-45       FLYET VAR AF EN SJÆLDEN TYPE. HENNING SKOV          28-01-1989 5      
HISTORIE. 1940-45       UNGE SKAL LÆRE OM BESÆTTELSESTIDEN                  15-01-1990 6      
HISTORIE. 1940-45       FORTÆL OM 9. APRIL OG BESÆTTELSESTIDEN              14-02-1990 5      
HISTORIE. 1940-45       STORKRIG OG LAGKAGEDEKORATION I THY                 24-03-1990 7      
HISTORIE. 1940-45       PÅ VAGT I KIRKETÅRNET                               24-06-1995 6      
HISTORIE. 1940-45       PÅ VAGT I KIRKETÅRNET                               24-06-1995 6      
HISTORIE. 1940-45       FRITZ HOLDT DET HEMMELIGT I 50 ÅR                   23-12-1995 2      
HISTORIE. 1940-45       FRITZ HOLDT DET HEMMELIGT I 50 ÅR                   23-12-1995 2      

 

Artikler fra avisklipsamlingen på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune        
 
EMNE OVERSKRIFT   DATO MAPPE SIDE  
BESÆTTELSEN        DE FREMMEDE ARBEJDERE I THISTED                   21-03-1944 72 78       
BESÆTTELSEN        DE FREMMEDE ARBEJDERE I THISTED                   23-03-1944 72 79       
BESÆTTELSEN        ALVORLIG STRAF FOR ET MEDLEM AF VÆRNEMAGTEN       03-06-1941 74       
BESÆTTELSEN        FORBUD MOD SEJLADS VED THISTED OG BARSØ           23-07-1941 74       
BESÆTTELSEN        ANNONCE                                             74       
BESÆTTELSEN        BOMBEEKSPLOSIONER PAA LANDLYST TEGLVÆRK             74       
BESÆTTELSEN        TO LASTBILER SPRÆNGT I LUFTEN                       74       
BESÆTTELSEN        BOMBEATTENTAT MOD PALÆ-TEATRET                      74       
BESÆTTELSEN        RUTEBIL OG TO VAREVOGNE ØDELAGT                     74       
BESÆTTELSEN        51 TIMER FORSINKET                                  74       
BESÆTTELSEN        FLERE BILER ØDELAGT AF BOMBER I THISTED             74       
BESÆTTELSEN        NYE BOMBEEKSPLOSIONER I THISTED                     74       
BESÆTTELSEN        EKSPLOSION PAA THISTED ANDELSSLAGTERI               74       
BESÆTTELSEN        BOMBEEKSPLOSIONER I FORD-VÆRKSTEDET I THISTED       74       
BESÆTTELSEN        SKYDERI I THISTEDS GADER                            74       
BESÆTTELSEN        EFTERLYSNING                                        74       
BESÆTTELSEN        BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET                         74       
BESÆTTELSEN        OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER                     74       
BESÆTTELSEN        BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET                         74 10       
BESÆTTELSEN        BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET                         74 11       
BESÆTTELSEN        ALVORLIG STRAF FOR ET MEDLEM AF VÆRNEMAGTEN       05-12-1942 74 12       
BESÆTTELSEN        OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER                     74  13       
BESÆTTELSEN        NYE BESTEMMELSER FOR SEJLADS I THISTED BREDNING   18-01-1943 74 15       
BESÆTTELSEN        SEJLADSFORBUD VED AGGERSUND                       11-05-1943 74 15       
BESÆTTELSEN        UTÆTTE BARAKKER TIL HANSTHOLMBOERNE I HIRTSHALS   28-04-1943 74 16       
BESÆTTELSEN        LEJRLIV I RÆHR                                      28-04-1943 74 16       
BESÆTTELSEN        DER SKAL NU UDARBEJDES EN INDKVARTERINGSPLAN I ... 26-10-1943 74 17       
BESÆTTELSEN        OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER                     74 18       
BESÆTTELSEN        BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET                         74 20       
BESÆTTELSEN        BEKENDTGØRELSE FRA DEN TYSKE VÆRNEMAGT            25-05-1944 74 22       
BESÆTTELSEN        SKIBS- OG BADTRAFIK PAA DEN JYDSKE VESTKYST ...... 27-05-1944 74 23       
BESÆTTELSEN        NY UDFORMNING AF FORORDNIGERNE OM BESLAGLÆGGELSER 27-05-1944 74 24       
BESÆTTELSEN        OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER                   27-01-1945 74 25       
BESÆTTELSEN        DE NYE GASRATIONER                                05-04-1945 74 26       
BESÆTTELSEN        HALVERING AF LYSRATIONERNE                        05-04-1945 74 26       
BESÆTTELSEN        FORSLAG TIL FORDELING AF DE SPARSOMME WATT-TIMER  05-02-1945 74 28       
BESÆTTELSEN        SOMMER-LYSRATIONERNE                              12-04-1945 74 28       
BESÆTTELSEN        THISTED SOCIALDEMOKRAT LØRDAG DEN 5. MAJ          05-05-1945 74 29       
BESÆTTELSEN        THISTED-BETJENTES TRÆNGSLER I TYSKE KONCENTRATION. 11-05-1945 74 30       
BESÆTTELSEN        THISTED-BETJENTENE I KONCENTRATIONSLEJR           11-05-1945 74 31       
BESÆTTELSEN        LANDBOERNE GIK I SPIDSEN I MODSTANDSBEVÆGELSEN I.. 11-05-1945 74 32       
BESÆTTELSEN        DA THISTED I 1942 HAVDE 3 DAGES UNDTAGELSESTILSTAN 12-05-1945 74 33       
BESÆTTELSEN        BERIGTIGELSE                                        12-05-1945 74 33       
BESÆTTELSEN        KRIGSTIDENS ILLEGALE ARBEJDE                      15-05-1945 74 34       
BESÆTTELSEN        FRIHEDSRAADETS LOKALKOMITÉ                        17-05-1945 74 35       
BESÆTTELSEN        NAAR VAABENSENDINGERNE BLEV KASTET END FRA LUFTEN 18-05-1945 74 36       
BESÆTTELSEN        TO THYBOERS OPLEVELSER I TYSKERNES KLØR           19-05-1945 74 37       
BESÆTTELSEN        BLIVER HANSTED DANSK GARNISONSBY?                 25-05-1945 74 38       
BESÆTTELSEN        SLØRET BEGYNDER F LØFTES FOR BEFÆSTNINGSANLÆGENE.. 24-05-1945 74 39       
BESÆTTELSEN        THISTEDBO PAA EVENTYR MED KØBENHAVNSK S-GRUPPE    25-05-1945 74 40       
BESÆTTELSEN        DET NORDJYDSKE FISKERLEJE, DER BLEV EN AF ........ 25-05-1945 74 41       
BESÆTTELSEN        DA 20,000 LITER BENZIN EKSPLODEREDE PAA .......... 26-05-1945 74 42       
BESÆTTELSEN        TYSKERNES BEFÆSTNINGSANLÆG I AGGER OG PAA TANGERNE 27-05-1945 74 43       
BESÆTTELSEN        ET FIKSERBILLEDE PAA 50 KVARDRATKILOMETER         28-05-1945 74 44       
BESÆTTELSEN        FRA ET AF DE STORE BEFÆSTNINGSANLÆG PAA HANSTHOLM 29-05-1945 74 45       
BESÆTTELSEN        90 MAND OM ET SKUD TIL 10,000 KRONER              31-05-1945 74 46       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM SKULDE VÆRE ET NORDENS GIBRALTAR        01-06-1945 74 47       
BESÆTTELSEN        FÆSTNINGEN HANSTHOLM                              01-06-1945 74 48       
BESÆTTELSEN        TYSKERNE ANVENDTE CA. 500. MILL. KR. TIL BEFÆST... 01-06-1945 74 49       
BESÆTTELSEN        BULBJERG ØDELAGT                                  02-06-1945 74 50       
BESÆTTELSEN        EN AARRÆKKE ENDNU VIL JYLLANDS KLITTER VÆRE....... 10-06-1945 74 51       
BESÆTTELSEN        FÆSTNINGEN HANSTED BLEV HEMMELIGT PLANLAGT........ A 74 52       
BESÆTTELSEN        TYPISK "PINDSVINESTILLING" VED ODDESUND           12-06-1945 74 53       
BESÆTTELSEN        MENS HANSTHOLM-FÆSTNINGEN VENTER PAA SIN SKÆBNE   13-06-1945 74 54       
BESÆTTELSEN        FRA KLIT OG HAV                                     13-06-1945 74 55       
BESÆTTELSEN        BILLEDER FRA BEFÆSTNINGSVÆRKET I HANSTHOLM        14-06-1945 74 56       
BESÆTTELSEN        FRA NORDEUROPAS STØRSTE FÆSTNING                  14-06-1945 74 57       
BESÆTTELSEN        MAKABER TEGNEKUNST                                19-06-1945 74 58       
BESÆTTELSEN        DANSK POLITIBETJENT I AGGER MED RET TIL AT SKYDE.. 20-06-1945 74 59       
BESÆTTELSEN        DA TYSKERNE GIK AMOK I ODBY                       21-06-1945 74 60       
BESÆTTELSEN        EVENTYRLIG BERETNING OM NORDJYSKE PEJLESTATIONER  29-06-1945 74 61       
BESÆTTELSEN        FÆSTNINGEN BULBJERG                               14-07-1945 74 62       
BESÆTTELSEN        STUDIER I THY-NAZISTERNES FORHANDLINGPROTOKOL     20-07-1945 74 63       
BESÆTTELSEN        HVAD DER FANDTES AF SKYTS OG AMMUNITION VED....... 26-07-1945 74 64       
BESÆTTELSEN        OVER 100 FANGER I ARRESTERNE I THISTED            06-08-1945 74 65       
BESÆTTELSEN        FRA FÆSTNING TIL PULTEKAMMER                      13-08-1945 74 66       
BESÆTTELSEN        USKADELIGGØRLESEN AF VESTKYSTENS MINEFELTER....... 22-08-1945 74 67       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM-FÆSTNINGEN VIL NÆPPE HAVE STØRRE ...... 24-09-1945 74 68       
BESÆTTELSEN        34 SKOLER I THISTED AMT BESLGLAGT UNDER BESÆTTELSE 19-11-1945 74 69       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLMS EVAKUERING                             22-11-1945 74 70       
BESÆTTELSEN        HVAD DER SKETE I THY OG V. HANHERRED              31-12-1945 74 71       
BESÆTTELSEN        FÆSTNINGEN I VESTKYSTENS SAND                       74 72       
BESÆTTELSEN        DE NORSKE SØOFFICERER, SOM LED SKIBBRUD PAA ...... 03-01-1946 74 77       
BESÆTTELSEN        IMPONERNEDE TAL FR OPRYDNINGSARBEJDET EFTER TYSKER 11-01-1946 74 78       
BESÆTTELSEN        KUN HANSTHOLM OG DE STORE BATTERIER ER IKKE RØMMET 11-01-1946 74 80       
BESÆTTELSEN        EN MILLIONFORRETNING                              11-01-1946 74 81       
BESÆTTELSEN        FRIGIVELSEN AF EN DEL AF HANSTHOLM-FÆSTNINGEN..... 15-02-1946 74 82       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLMBOERNES HJEMVENDEN                       11-03-1946 74 84       
BESÆTTELSEN        90 MAND OM ET SKUD TIL 10,000 KRONER                74 85       
BESÆTTELSEN        HVEM PYNTER DER 5. MAJ-VINDUE                     26-04-1946 74 86       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM-FISKERNE FLYTTER IND OVENPAA........... 17-05-1946 74 87       
BESÆTTELSEN        "NORDENS GIBRALTAR"                               18-05-1946 74 88       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM - BYEN, DER ER GÅET UNDER JORDEN        31-05-1946 74 89       
BESÆTTELSEN        DET HANSTHOLM BEBOERNE VENDTE TILBGE TIL          01-06-1946 74 90       
BESÆTTELSEN        DEN DØDE BY VÅGNER LANGSOMT OP                    03-06-1946 74 91       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM - NORDENS GIBRLTAR - BLIVER NU ATTER ... 25-06-1946 74 92       
BESÆTTELSEN        GRAVEN VED HAVET                                  12-10-1946 74 93       
BESÆTTELSEN        TAVSE KANONER DER VENTER PAA DERES SKÆBNE         17-10-1946 74 94       
BESÆTTELSEN        TYSKERNE BEGRAVEDE 5-600 MILL.KR. I SANDET VED.... 21-10-1946 74 95       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM EN AF EUROPAS STÆRKESTE FÆSTNINGER      02-11-1946 74 96       
BESÆTTELSEN        SOLDATERNE GØR KLAR TIL AT FORLADE THISTED        07-11-1946 74 97       
BESÆTTELSEN        ARRESTEN, DER BLIVE VANDREHJEM                    15-02-1947 74 98       
BESÆTTELSEN        2-3 MILL. KR. I ERSTATNING FOR TYSKERNES SKDER.... 07-06-1947 74 99       
BESÆTTELSEN        TYSKERNES SKADER PAA JORD OG EJENDOMME I THISTE AM 07-07-1947 74 100       
BESÆTTELSEN        FRA DEN ILLEGALE TID                              09-09-1949 74 101       
BESÆTTELSEN        NORDEUROPAS STÆRKESTE FÆSTNING FORSVINDER         08-08-1951 74 103       
BESÆTTELSEN        FÆSTNING FORSVINDER                               08-08-1951 74 104       
BESÆTTELSEN        HANSTHOLM-FÆSTNINGENS FORVANDLING TIL SKIBSPLADER 23-11-1951 74 105       
BESÆTTELSEN        ILLEGALT TRYKKERI PAA LOFTET, TYSK VAGTSTYRKE..... 04-04-1957 74 106       
BESÆTTELSEN        DA POLITIET I THISTED BLEV AFVÆBNET 19. SEPTEMBER. 15-09-1954 74 107       
BESÆTTELSEN        MENNESKELIGE TRAGEDIER I KRIGSTIDENS HANSTHOLM    04-06-1966 74 108       
BESÆTTELSEN        ENGELSKE FLYVERE KASTEDE BOMBER END OVER FAARTOFT 05-12-1966 74 109       
BESÆTTELSEN        KLIT-FÆSTNING VENTER PÅ AT BLIVE MUSEUM           17-12-1972 74 110       
BESÆTTELSEN        TO GANGE 150 MILL. KR. I HANSTHOLM                29-12-1972 74 111       
BESÆTTELSEN        OVERORDENTLIGE FORANSTALTNINGER                   03-06-1941 74       
BESÆTTELSEN. DR HVAD SKAL DER SKE MED DRAGSBÆK-FÆSTNINGEN         04-03-1946 74

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler