Arkivalier

Besættelsestiden 1940-45.
Oversigt over arkivalier, 
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


ARKIVBETEG: BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB FOR THY OG VESTER HAN HERRED
JOURNALNR: 96011
SIGNATUR: J2-BESÆTT
SOGN: THISTED
ART: 1988 BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB FOR THY OG VESTER HAN HERRED. NYHEDSBREVE, FORTLØBENDE NUMRE

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. BLANDEDE PAPIRER 1940-1945

JOURNALNR: 82082
SIGNATUR: Y1
SOGN: THISTED AMT
ART: 16.08.45: MORSØ LANDEVÆRN. KOMMANDOUDVALG. 20.04.45: STYRKELISTE. HAN HERRED LANDEVÆRN. 13.04.45: OVERSIGT OVER DEN ENDELIGE VÅBENFORDELING INDENFOR MORSØ ì LANDEVÆRN. 19.04.45: OVERSIGT OVER STYRKER, FORDELTE VÅBEN, DEPOTBEHOLDNING OG ENDNU ì MANDLENDE MATERIEL. THY LANDEVÆRNSKOMMANDO. 1980: "EN OKTOBERNAT 1940". ARTIKEL AF KNUD H. ANDERSEN, TRYKT I JUL PÅ ì MORS, 1980. 1942: KONTINGENTLISTER. DNASP. ( FRA PROFESSOR HENNING POULSEN, ÅRHUS ì UNIVERSITET). 1982: BREV FRA PROFESSOR HENNING POULSEN TIL ORLA POULSEN VEDR. ì MANISKRIPTET TIL BOGEN "KRIGSVÆRK".

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN/BEFRIELSEN.
JOURNALNR: 89012
SIGNATUR: Z
SOGN: THISTED
ART: 1945: THISTED AMS TIDENDE. LØRDAG DEN 5. MAJ 1945. (SLIDT EKSEMPLAR AF ì NUMMERET).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. ALLIERET FLYVERS FLUGT FRA THY.
JOURNALNR: 87066
SIGNATUR: Z
SOGN: THISTED
ART: 1986: CHR. HAMMERS BERETNING OM FLYVEREN RAYMOND HARRINGTONS FLUGT FRA ì THY TIL STOCKHOLM, 13 HÅNDSKREVNE SIDER (FOTOKOPI). RAYMOND HARRINGTONS BREV TIL CHR. HAMMER VEDR. BEGIVENHEDEN. 5 MASKINSKREVNE SIDER.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. MODSTANDSBEVÆGELSEN PÅ HANNÆS
JOURNALNR: 80344
SIGNATUR: Z
SOGN: ØSLØS
ART: 1944-1945: INTERVIEW MED MODTAGEGRUPPE PÅ HANNÆS.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. HANSTHOLMEVAKUERINGEN
JOURNALNR: 88045
SIGNATUR: Z
SOGN: HANSTHOLM
ART: 1942: KORRESPONDANCE VEDR. EVAKUERINGEN AF CIVILBEFOLKNINGEN I HANSTHOLM. KOPI EFTER ORIGINAL I RIGSARKIVET: INDENRIGS- MINISTERIET, KOMMUNEKONTOR, J. NR. 2713/1942.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. MODSTANDSARBEJDET 1940-1945
JOURNALNR: 80327
SIGNATUR: Z
SOGN: NORS
ART: 1940-1945: INTERVIEW MED TØMRERMESTER HARTVIG JOHANSEN, NORS OM MOD- STANDSARBEJDET I THY.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN.
JOURNALNR: 88149
SIGNATUR: Z
SOGN: THISTED
ART: 1943: VORLäUFIGER AUSWEIS. BAUBEZIRK DER LUFWAFFE. (ADGANGSTILLADELSE TILLUFTHAVN I DRAGSBÆK TIL A. BANG. I SIDE FOTOKOPI). 1940-1945: BENZINRATIONERINGSKORT. (I SIDE FOTOKOPI).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. ALLIERET NEDSTYRTNING 04.11.43
JOURNALNR: 81009
SIGNATUR: Z
SOGN: SKJOLDBORG-KALLERUP
ART: 1945: FLYVEREN FRANK McGREGORS BERETNING OM SINE OPLEVELSER I TIDEN EFTER NEDSKYDNINGEN DEN 4. NOV. 1943. (40 SIDER MASKINSKREVET).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN.
JOURNALNR: 82042
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: THISTED
ART: 1940-1945: NOTATER I FORBINDELSE MED STUDIE AF BESÆTTELSESTIDEN I THY: OPGØRELSE OVER NAZIMEDLEMMER, GENNEMGANG AF POLITIETS HOVEDJOURNAL O.S.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FØRST I MAPPEN.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN.
JOURNALNR: 82041
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: THISTED
ART: 1942-1944: BREVE FRA L. HELLEBERG, NR. ALLÉ 39 I THISTED TIL CHRISTINE H. CHRISTENSEN, VEJLEGÅRDSVEJ 12, HOLTE. (I BREVENE OMTALES STEMNINGEN I THISTED I BREDE VENDINGER).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN.
JOURNALNR: 83120
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: THISTED
ART: 1941: LEGITIMATIONSKORT FOR EVALD KAMMERSGÅRD ANDERSEN, BAGERLÆRLING, VESTERGADE 48, 7700 THISTED.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. VESTERVIG SKOLE
JOURNALNR: 90039
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: VESTERVIG
ART: 1980: ERINDRINGER OM BESÆTTELSESTIDEN PÅ VESTERVIG SKOLE, NEDSKREVET AF ì PEDELLEN OMKRING 1980.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. 1940-1945
JOURNALNR: 80326
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: THISTED
ART: 1944: INTERVIEW MED ARB. KOFOED, KROVEJ 5, KLITMØLLER OM OPLEVELSER UNDER FOLKESTREJKEN I AUG.- SEP. 1944.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. 1940-1945.
JOURNALNR: 83151
SIGNATUR: Z-BESÆTTELSEN
SOGN: THISTED
ART: MAJ 1945: "KOSAKKER I THY". 16 MM FILM OM RUSSISKE SOLDATER I TYSK TJENESTE, SOM DESERTERER I MAJ-DAGENE VED BEFRIELSEN. FILMEN ER DELS I SORT/HVID,DELS I FARVE OG MED MAGNETLYD. VARIGHED 22 MIN. ORIGINAL PÅ DANMARKS RADIO HISTORISKE ARKIV VHS-VIDEOKOPI
OPSTILLING: VIDEOFILMHYLDEN

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. ALLIEREDE FLYVERE
JOURNALNR: 89116
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: 1989: PENSIONERET POLITIBETJENT BØRGE EMIL HANSENS BERETNING VEDR ENGELSK FLYS NEDSTYRTNING I BIERSTED OG NAVNLIG FLYVEREN WALTER FRANK MOURICES FLUGT FRA THISTED SYGEHUS. + BILAG FRA ENGELSKE ARKIVER

ARKIVBETEG: BORGMESTERKONTORET. BESÆTTELSEN
JOURNALNR: 89236
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: - LEJEMÅL MELLEM RESTAURATØR A.O.HALD, HOTEL "JYLLAND" OG DEN ì TYSKE VÆRNEMAGT - MASKINMESTRENES HOVEDKONTOR - VEDTÆGTER - INDBERETNING TIL INDENRIGSMINISTERIETS UDVALG AF 27/2-1946 ì VEDRØRENDE VISSE KOMMUNER UNDER BESÆTTELSEN PÅFØRTE TAB - CIRKULÆRE, KVITTERINGSBILAG M.V. ANGÅENDE UDBETALING AF ì INDKVARTERINGSERSTATNINGER - FRANKRIGSHJÆLPEN - OPFYLDNING AF TANKGRAVE - DIVERSE SAGER - NEDLÆGNING AF TELEFONKABEL FRA VESTRE SKOLE TIL HJØRNET AF ì VESTERGADE OG SOFIEVEJ - SAG VEDR. ERSTATNING FOR OPSÆTNING AF MASTER OG TELEFONPÆLE - UNDTAGELSESTILSTAND DEN 29. AUGUST 1943 - NEDLÆGNING AF KABLER (KRONBORGVEJ OG ÅLBORGVEJ) - ISTANDSÆTTELSE AF GADER OG VEJE - VÆRNEMAGTEN ØNSKER 2 VÆRELSER - KONCEPTER - ANNONCER OG BEKENDTGØRELSER FOR DEN TYSKE VÆRNEMAGT - LANDINGS- OG STARTPLADS FOR FLYVEMASKINER - LEJEKONTRAKTER (FORSKELLIGE) - UDLEVERING AF RATIONERINGSKORT - ERSTATNINGER (FORSKELLIGE)
OPSTILLING: FJERNARKIV

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. RAF-NEDSTYRTNING VED KALLERUP
JOURNALNR: 80369
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: 1943: SOGNEPRÆST K. HANGHØJS BERETNING, 19.04.1967 ANGÅENDE EN OVERLEVENDE ENGELSK FLYVERS FLUGT FRA THISTED TIL SVERIGE.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. "BJØRNDALGÅRD", H.C. TOFT
JOURNALNR: 83073
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: HVIDBJERG
ART: 1981: INTERVIEW MED GDR. HANS CARL TOFT, "BJØRNEDALGÅRD" PR. HVIDBJERG. INTERVIEWER: AXEL BINDEBALLE, NORS HOVEDGÅRD.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSESTIDEN. 1940-1945
JOURNALNR: 80231
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: LOKALE ILLEGALE BLADE: 1945-1946: HVAD ER SANDHED (RET)? STENCILERET SKRIFT ANGÅENDE RETS- OPGØR AF BLOMSTERGARTNER N.C. LARSEN, THISTED. 01.11.1945- 01.11.1946. 1945: FRIT DANMARKS NYHEDSTJENESTE FOR THY: 19. APRIL 1945, NR. 9. 1. ÅRG. 12. APRIL 1945, NR. 7. 1. ÅRG. 1944-1945: KLOKKEN ER FEM MINUTTER FØR TOLV: 18. OKTOBER 1944, NR. 5. 30. OKTOBER 1944, NR. 7. 1945, NR. 15. 29. JANUAR 1945, NR. 16. 5. FEBRUAR 1945, NR. 17. 30. APRIL 1945, NR. 28. 1945, NR. 29. 8. MAJ 1945, NR. 30. 1943: KRITIKUS - DEN ILLEGALE BLÆKSPRUTTE. 1943, NR. 1. 1945: LOKAL + NYT. 1. MAJ 1945, NR. 1. 1943: DEN SORTE BOG. 1943, NR. 1. AFSKRIFT (EVT. MANUS). 1943, NR. 2. AFSKRIFT (DO) ORIGINAL EKS. 1943: DEN SORTE LISTE FOR THY. 1940-1945: ILLEGALE OPRÅB: "VÆR FORSIGTIG, NOGLE RAAD OG VINK FOR ILLEGALT ARBEJDE". UDSENDT AF DANMARKS FRIHEDSRÅD. TRYKT. "FORTSÆT STREJKEN". FRIT DANMARK. STENCILERET. "STØT ARBEJDERNES PROTESTSTREJKE MOD MORDET PÅ 11 UNGE DANSKE". 15. AUG. 1944. DANMARKS FRIHEDSRÅD, STENCILERET. ERKLÆRING LÆST OP I THISTED KIRKE SØNDAG DEN 10. OKTOBER 1943. "LANDSMÆND". LØBESEDDEL. DET DANSKE RAAD. 1941. 1940-1945: ILLEGALE SANGE: FRIT DANMARKS KAMPSANG. BILAG TIL LOKAL+NYT, NR. 1. SABOTØRERNES SANG, FRIT DANMARK AALBORG. DANMARKS FRIHEDSSANG. FRIT DANMARK. " EN TELEFONSAMTALE". ANONYM. 1940-1945: DIVERSE ILLEGALE BLADE: BUDSTIKKEN: 6. APRIL 1945. EKSTRAUDGAVE. 20.OKTOBER 1944. FRIT DANMARKS AARHUSGRUPPE. DANSKEREN: 2. ÅRG. NR. 5, NR. 10. 3. ÅRG. NR. 2, NR. 3. DANSK PRESSE: JUNI, JULI-AUGUST, OKTOBER 1944. FOLK OG FRIHED: 20. MARTS 1944. DE FRIE DANSKE: 1943: NR. 3, 6, 7 OG 8 1944: NR. 6 1945: NR. 4, 5, 7. FRIHEDSPOSTEN: MARTS 1945, NR. 9, 2 ÅRG. FRI PRESSE: NR. 10, 2. ÅRG. 1944 NR. 5, 2. ÅRG. 1945 NR. 8, 3. ÅRG. 1945. FRIT DANMARK I: 3. ÅRG. NR. 3. JUNI 1944 3. ÅRG. NR. 11. MARTS 1945 FRIT DANMARK II 4. ÅRG. NR. 2. MAJ 1944 4. ÅRG. NR. 3. MAJ 1945 4. ÅRG. NR. 4. JUNI 1945 4. ÅRG. NR. 15. AUGUST 1945. FRIT DANMARK III: 3. ÅRG. NR. 1. APRIL 1944. FRIT DANMARK IV: 1. ÅRG. NR. 11. OKTOBER 1943 2. ÅRG. NR. 30. MARTS 1945. FRIT DANMARK V: 1. ÅRG. NR. 44, 39, 38, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 29, 28, 25. 1944. FRIT DANMARK VI: 2. ÅRG. NR. 10, 12, 14. 1944 3. ÅRG. NR. 11. MARTS 1944. FRIT DANMARK FOR NORDJYLLAND: 2. ÅRG. NR. 7. SEPT. 1943 2. ÅRG. NR. 7. OKTOBER 1943 NORDJYSK UDGAVE VED ÅRSSKIFTET 1944, NR. 21-22. HJEMMEFRONTEN: 1. ÅRG. NR. 5. 1943 NR. 7, 8 OG 9. 1944. KIRKENS FRONT: NR. 5. 1943 NR. 3, 8 OG 9. 1944. LAND OG FOLK: NR. 41, 46. 1944. SÆRNUMMER 3. JULI 1944 EKSTRANUMMER 16. AUGUST 1944. NIELS JYDES BREVE: NR. 1, 2. 1943 NR. 1, 6. 1944. "1944": 15. MARTS 1944 15. APRIL 1944 5. JUNI 1944 JUNI SÆRNUMMER 1944. NORDENS FRIHED: 3. ÅRG. NR. 4. MARTS 1945. NORDISK FRONT: 29.11.1943. NR. 12. 08.03.1944 NR. 13. 22.03.1944 NR. 14. PÅSKEN 1944 NR. 16. 27.05.1945 BEKENDTGØRELSE. DANMARKS FRIHEDSRÅD 16.10.1944. NYHEDSTJENESTEN. FRIT DANMARK: 3. ÅRG. NR. 10, 21. DET POLITISKE: 16.05.1944 12.06.1944. RANDERS FRONTEN: 2. ÅRG. NR. 18. APRIL 1945. STUDENTERNES EFTERRETNINGSTJENESTE: NR. 6. 22.06.1944. NR. 136. 20.01.1945. UNDER AAGET: UDG. 1943 9. APRIL 1940 - 29. AUGUST 1943. UIDENTIFICERET: " ET INDLÆG". MORGENBLADET: 26. APRIL 1945. MODSTANDSBEVÆGELSEN I THISTED: STENCILEREDE OPRÅB APRIL 1945: "ANG. SABOTAGE MOD BAGER LARSENS BUTIK". (ITU) "EN SIDSTE ADVARSEL". LILLE "VISITKORT" TIL UDDELING BLANDT TYSKE SOLDATER, PÅTRYKT TEKST: "1. SEPTEMBER...." VEJLEDNING TIL BENYTTELSE AF SPRÆNGSTOF TIL SABOTAGE. HAR TILHØRT ANDERS HENNINGSEN, THISTED. PLAKATER, BEKENDTGØRELSER. LEGALE: "DANSKE MÆND - TRÆD IND I WAFFEN-SS SOM FRIEVILLIGE". 1942: 27. JUNI 1942. "ADVARSEL MOD FÆRDSEL PÅ STRANDEN". 25.11.1942. BEKENDTGØRELSE FRA POLITIET. UNDTAGELSESTILSTAND. MEDDELSE FRA POLITIET. EFTERLYSNING AF GERNINGSMAND TIL RØVERI HOS WRIGHT, THOMSEN OG KIER. 28.08.1943. BEKENDTGØRELSE OM DEN MILITÆRE UNDTAGELSESTILSTAND. MAJ 1945. KONSERVATIV UNGDOM: LIGE STRAF FOR FATTIG OG RIG. 1946. FRIHEDSFESTEN 1946. PROGRAM OG SANGE. 1940-1945: DIVERSE PERSONLIGE PAPIRER FRA BESÆTTELSEN: AUSWEIS, LEGITIMATION, RATIONERINGSMÆRKER, KØBEKORT,FADDER- SKABSATTEST, VÅBENTILLADELSE - HOVEDPARTEN HAT TILHØRT TILSTED BLIKKENSLAGERMESTER NIELS SKAARUP, THISTED. 1940-1945: UNTERKUNFT "THORSTED". (MODTAGET AF TORSTEN BALLE). PAPIRER FRA DEN TYSKE ADMINISTRATION. 1940-1945: ILLEGALE BØGER: SIGRID UNDSET: TILBAGE TIL FREMTIDEN. STUDENTERNES EFTER- RETNINGSTJENESTE. 1943. TYSKLANDS SIDSTE RUNDE. TRODS ALT FORLAG. 1943. HVORFOR ENGLAND VINDER KRIGEN. SKIPPER CLEMENT. 1943. DEN USYNLIGE FRONT. CARSTEN FROGNER. UDG. AF DANSKE STUDENTER. 1944. TREDIVE SEKUNDER OVER TOKYO. T.W. LAWSON. HOLGER DANSKES FORLAG. DANSKE DIGTE. FRIT DANMARKS FORLAG. 1944. JA, JEG ER EN NORSK KVINDE. SYNNØVE CHRISTENSEN. 1942. DOKUMENTER VEDR. KIRKESTRIDEN I NORGE. STENCIL.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. RED. BRUNSGÅRDS DAGBOG. 1940-45
JOURNALNR: 80342
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: 1940-1945: REDAKTØR BRUNSGÅRDS DAGBOG . TRYKT I THISTED SOCIALDEMOKRAT 11.04.1950 - 16.02.1951.

ARKIVBETEG: BORGMESTERKONTORET. BESÆTTELSEN
JOURNALNR: 89237
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: ERSTATNINGER LEJEKONTRAKTER

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. MODSTANDSBEVÆGELSEN
JOURNALNR: 87046
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: HARRING
ART: 1987: NOTAT FRA K. SKAMMELSEN VEDR. MODSTANDSBEVÆGELSEN I SYDTHY. (1 SIDE).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. MODSTANDSARBEJDE
JOURNALNR: 82043
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: 1940-1945: INTERVIEW MED GÅRDEJER JENS KIRK, BRUND. JK VAR LEDER AF MODSTANDSBEVÆGELSEN I NORDTHY, OG TILKNYTTET "RINGEN". (KASSETTEBÅND). INTERVIEW MED INGENIØR. VESTERGÅRD, THISTED. V. VAR SOM MODSTANDSMAND TILKNYTTET DEN ILLEGALE MILITÆRE EFTER- RETNINGSTJENESTE. (KASSETTEBÅND). INTERVIEW MED GÅRDEJER H.C. TOFT, "BJØRNEDALGÅRD", SYDTHY. HCT VAR LEDER AF MODSTANDSBEVÆGELSEN I SYDTHY. (KASSETTEBÅND). INTERVIEW MED REDAKTØR KJELD JENSEN, THISTED AMTS AVIS, DER VAR FORMAND FOR FRIHEDSRÅDETS LOKALKOMITÉ I THISTED. INTERVIEWET ER OPTAGET VED ORLA POULSEN OG KNUD HOLCK ANDERSEN PÅ KJELD JENSENS BOPÆL I ÅRHUS I 1978. (KASSETTEBÅND).

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. DIVERSE BERETNINGER 1940-1945
JOURNALNR: 82081
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: 15.07.1978: GDR. H.C. TOFTS BERETNING TIL OP OG KHA. 14.09.1982: GDR. H.C. TOFTS BREV TIL OP OG KHA I FORBINDELSE MED GENNEMLÆSNING AF MANUSKRIPT TIL BOGEN "KRIGSVÆRK". 1981: INTERVIEW VED AXEL BINDEBALLE MED H.C. TOFT. ORIGINAL- BÅNDET OPBEVARES PÅ FRIHEDSMUSEET. HAR NOTER TIL EN GENNEMHØRING. 01.10.1977: REDAKTØR KJELD JENSEN (THISTED AMTS AVIS). BERETNING TIL OP OG KHA. 27.09.1978: OBERSTLØJTNANT I. BRUHN-PETERSEN. BERETNING TIL OP OG KHA. 1946: BERETNINGER FRA MODSTANDSFOLK PÅ MORS. (EFTER KOPI FRA LANDSARKIVET I VIBORG). LÆRER KNUD HANSEN, AGERØ. ELSE KLINGENBERG, NYKØBING MORS. CIVILING. OLE RAMFELDT. PASTOR JACOB JENSEN, GALTRUP. SMEDEMESTER TH. MARK, TØVING. BOGHOLDER SVEND SIMONSEN. TANDLÆGE HENNING PETERSEN. TEGNER CONSTANTIN SØRENSEN. JENS OG MOGENS GYLDEN HOUMANN. "FRIHEDSBEVÆGELSEN PÅ MORS 1944-1945". "MODSTANDSBEVÆGELSEN PÅ MORS 1944-1945". PASTOR SVEND KRØIGÅRD, Ø. JØLBY.

ARKIVBETEG: BESÆTTELSEN. BRUNSGÅRD-SAGEN 
JOURNALNR: 90040
SIGNATUR: Z-BESÆTTE
SOGN: THISTED
ART: UDAT.: PARTIFØRER FRITZ CLAUSENS SAGSANLÆG MOD REDAKTØR CLEMMEN ì BRUNSGÅRD, THISTED SOCIALDEMOKRAT. DECEMBER 1941 -> MARTS 1942. SAMLING AF AVISUDKLIB M.M. + FREMSTILLING AF SAGEN AF JAN ì BRUNSGÅRD.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler