Tingbogsekstrakter fra Thy og Hannæs Birk

Hent tingbøgerne som pdf-fil

 

I 1982 udgav Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS to bind med ekstrakter af tingbøger fra Thy. Ekstrakterne var udarbejdet af arkivar Torsten Balle, der døde i 1979.

Bind I indeholder Hillerslev og Hundborg Herreder 1666-1688.

Bind II indeholder Hillerslev og Hundborg Herreder 1666-1688 og Thisted Købstad 1670-1711.

Tilsammen udgør de to bind over 1600 sider.


Arbejdet med at udarbejde ekstrakter blev fortsat af Georg Møller Frederiksen. Forlaget Knakken har udgivet nogle hæfter, men her publiceres:

  • Ekstrakter af Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690-1699.

Teksterne fra læses samlet - med register - ved brug af Acrobat Reader. 

Hannæs Birk

Hannæs Birk eller Næsbo ting var et såkaldt bekvemmelighedsting, der eksisterede fra ca. 1400 til 1687, da Hanherredernes ting blev delt i en østre og vestre del. Hannæs Birketing blev afholdt ved Tømmerby Kirke og dækkede sognene Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild der tilsammen udgør halvøen Hannæs, samt nabosognene Vust, Vester Thorup og Klim. Tingbøgerne fra 1631-1686 er bevaret og findes i kopi på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
Disse ekstrakter er lavet af slægtsforskeren Wolf Møller, Randers, der før sin død i 1998 skænkede sit store arkiv til arkiverne i Thy, Hanherred og Hannæs.Ekstrakterne er renskrevet af Else Svanborg, Frøstrup, 2007.

Download ekstrakter fra Hannæs Birk. (pdf)

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler