Ældre topografiske værker om Thy:

Aagaard og Djørups topografiske værker om Thy - samt amtsbeskrivelsen fra 1747

Udsnit-af-Gldeby-1832

Indtil 1793 havde Thisted Amt betegnelsen Dueholm, Ørum og Vestervig Amter. På landsarkivet findes Betænkning og Forslag til Landets Tarv og Bedste i Dueholm, Ørum og Vestervig Amter fra 1747. Dokumentet findes i Rescripter og Kollegiebreve 1747 (svaret i 1749). Det er afskrevet af Niels Vestergaard Larsen og med hans egne ord "ganske let rettet til for at fremme forståelsen.


Pastor Aagaards beskrivelse af Thy fra 1802

Forside

Der eksisterer to væsentlige værker til beskrivelse af landboforholdene i Thy i første halvdel af 1800-tallet.

Version 1 af Knud Søgaard.
Det er for det første Pastor Knud Aagaards "Beskrivelse over Thye" fra 1802. Klik på billedet til venstre og download en pdf-version af værket. Denne transkription er for foretaget af Knud Søgaard.

Version 2 af Aagaards "Beskrivelse over Thy" af Niels Møller er endnu mere læsevenlig. Hent den ved at klikke på dette link. Niels Møllers forord til udgaven kan du hente her

 

- og for det andet provst C. Djørups "Thisted Amt beskrevet, efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab" fra 1842.

Foruden de agrarhistoriske oplysninger giver Djørup også skildringer af kulturforhold, der peger tilbage mod ret gamle tider.

Både Aagaards og Djørups arbejde knytter sig til 1800-tallets tradition for at udarbejde større topografiske værker.
Læs mere om disse i August F. Schmidts artikel "Agrarhistorikeren Provst C. Djørup", der blev trykt i Historisk Årbog i 1940.

Læs også om hvordan Thybo-ostene blev fremstillet i artiklen: Underretning om Thyboeostens Tilberedelse, samt Aarsagen til dens særdeles Smag, Med tilføiet Betænkning, Hvorvidt samme Smag kan meddeles andre Oste, eller ikke - Af Otto Lemvigh, Nuværende Birkedommer i Kronborg Birk. (pdf-fil)


Diørups beskrivelse af Thisted Amt, 1842

Klik på billedet herunder for at downloade

  


Trap: Thisted Amt 1. og 2. udgave (1858 og 1875)

Knud Søgaard har renskrevet og sammenstillet beskrivelserne fra disse to udgaver af Trap.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler