Torsten Balles samtaler med bønder og fiskere fra Thy

Torsten BalleLærer - og stifter af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune - Torsten Balle arbejdede mellem 1948 og 1966 som meddeler og indsamler ved arbejdet med Jysk Ordbog under ledelse af professor Peter Skautrup. Det første hæfte i bind I udkom i 1970 og var udgivet af Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning.

I forbindelse med sit indsamlingsarbejdet optog Torsten Balle en del samtaler med dialekttalende thyboere, der fortalte om løst og fast fra deres dagligdag. Efterfølgende nedskrev Balle disse interviews både med lydskrift og "oversatte" dem til rigsdansk.

Vi er ved at digitalisere disse samtaler, som bliver tilgængelige under dette tema på hjemmesiden. Det er mulighed for både at høre den båndede samtale og læse Balles optegnelser.

 

 

Christen Jensen Poulsen

Christen Jensen Poulsen er født 1874 i Stenbjerg. I dette interview fra 1966 fortæller han om livet som fisker ved Stenbjerg og den jyske vestkyst og om dagligdagen, som den formede sig i tiden omkring 1900. Varighed 60 min. Interviet kan læses både som lydskrift og i "oversættelse" ved Torsten Balle.

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

 

Søren Pendrup, Cathrine Plet og Mads Larsen Madsen 

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

Jegind sogn
Optagelse fra 1965 med Søren Penderup, f. 1886, Cathrine Plet, f. 1898 og Mads Larsen Madsen, f. 1875.
Emner (Søren Penderup) Hjemmet, søfart, fiskeri, ålevod, slægte, ålestangning, fiskepladser, kæntring m.v.
Emner (Cathrine Plet) Brygning, bagning, uld, fåreklipning, spinding, stednavne m.m.
Emner (Mads l
Larsen Madsen) Søfart, kvaser, fiskeri fra fremmede havne, landbrug, husmandsarbejde, søndagsarbejde m.m

 

Jens Larsen Jensen og Marie Magdalene Madsen

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

Hundborg sogn

Optagelse fra 1964 med Jens Larsen Jensen og Marie Magdalene Madsen

Emner: Hjemmet, ud at tigge, i skole, passe kreaturer, tørvegravning, landbrug, tjenestedreng, stednavne, spøgeri, varsler m.m.

 

Martin Poulsen og Christen Hundahl Kloster

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version.

Sennels sogn
Optagelse fra 1966 med Martin Poulsen, f. 1893
Emner: Fiskeri i fjorden, den gamle landsby, gamle gårde, studehuset, tømmerkonstruktion, fåresti m.v.
Christen Hundahl Poulsen, f. 1874
Emner: Landbrug, driftsmåde m.v.

 

Mads Andersen og Peder Simonsen

Boddum sogn

Optagelse fra 1965

Mads Andersen, f. 1889 og Peder Christensen, kaldet Peder Simonsen, f. 1890

Emner: Landbrug, arbejdsperioder, huset, vævning, Boddumgård

Emner: Landbrug, driftsmåde m.v.

 

Jens og Inger Vestergaard

Boddum sogn

Optagelse fra 1964

Jens Vestergaard, f. 1886 og hustru Inger, f. 1883

Emner: Markarbejde om foråret, hø, høst, kornets behandling, tækning, tørv, fyring i bageovn, bagning

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

 

Anders Yde

Stagstrup sogn

Optagelse fra 1968

Anders Yde, f. 1878. Har boet i Koldby siden 1905.

Emner: Hjemmet, drengetid, pløjning, øl, gammeløl, landbrug, drikkeri, fattigfolk, klædedragt m.v.

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

 

Martin Ringgaard

Skyum sogn

Optagelse fra 1965

Martin Ringgaard, f. 1885. Bor i fødehjemmet, hvor også faderen og måske også farmoderen var født. Valdemar Kjeldgaard, f. 1898 i Ullerup supplerer.

Emner: Landbrug, høslet, høstskikke m.v.

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version.

 

Jens Magnus Houmøller

Helligsøe sogn

Optagelse fra 1965

Jens Magnus Houmøller, f. 1888. fjordfisker

Emner: Fiskeri, ålestangning, tørring af fisk, hummerfiskeri, glib, både, sejl m.v.

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

 

Christian Østergaard

Hundborg sogn

Optagelse fra 1964

Christen Østergaard, f. 1884

Emner: Hundborg Moses historie, tørv, cyprianus, hekseri og trolddom, landbrug, kørning, måltider

Læs udskrift af interview i lydskrift og i en "oversat" version. 

 

 

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler