Dengang Lennon
og Ono boede i Thy

Af Villy Dall

365 lennon og   skyumYoko Ono, John Lennon, Kyoko, Tony Cox og Melinde Kendall møder pressen – aviser, radio og fjernsyn – på Verdensuniversitetet i Skyum Bjerge. Bagest ses Aage Rosendal, lederen af New Experimental College, som var det officielle navn på det ikke helt almindelige universitet, der i forlængelse af dansk højskoletradition arbejdede for mellemmenneskelig forståelse og de humanistiske værdier.Yoko Ono, John Lennon, Kyoko, Tony Cox og Melinde Kendall møder pressen – aviser, radio og fjernsyn – på Verdensuniversitetet i Skyum Bjerge. Bagest ses Aage Rosendal, lederen af New Experimental College, som var det officielle navn på det ikke helt almindelige universitet, der i forlængelse af dansk højskoletradition arbejdede for mellemmenneskelig forståelse og de humanistiske værdier.
Anledningen til besøget i Thy og Hanherred var Yoko Onos datter Kyoko, der boede med faren, Tony Cox, i Hanherred. Her ses hun mellem Lennon og faren ved pressemødet i Skyum.
Det berømte par boede i en måned i et lejet hus i Ellidsbøl ved Vust, og de kom til det nordvestjyske af familiemæssige årsager.

 

I weekenden 3.-4. januar 1970 brød et sandt verdensomspændende nyhedsstormvejr ind over Vester Hanherred: Eks-beatlen og fredsapostlen John Lennon og hans japansk fødte kone, avantgardekunstneren Yoko Ono, var i Danmark, ja, i det nordvestjyske. Måske endda for at bortføre Kyoko, hendes fem-årige datter med den amerikanske video- og performancekunstner Tony Cox, som hun havde forladt til fordel for Lennon, og som derfor var draget til Europa med deres fælles datter.

Årsagen er der nok ikke så mange, der husker i dag, men derimod sidder erindringen fast om, at Lennon og Ono var i Thy for at tale om fredssagen med Aage Rosendal Nielsen, rektor for Nordenfjords World University eller New Experimental College - eller lokalt bare "Æ Verdensuniversitet" i Skyum. Lennon var på den tid rejsende, handelsrejsende i fred under overskriften "Give peace a chance".

Den lokale Thisted Amts Tidende måtte forsøge at komme først med den lokale verdensbegivenhed. Få fundet celibriterne og taget et foto: "Jeg husker, at jeg kørte rundt på de små veje i Hanherred sammen med pressefotograf Tage Jensen. Det var meget spændende midt i hverdagen med en sådan oplevelse", husker Paul Brink Nielsen, i dag redaktionssekretær på Ritzaus Bureau i København, dengang journalistelev på Thisted Amts Tidendes redaktion i Hanstholm.

Mandag den 5. januar skrev han bl. a. i avisen: "Det lykkedes i weekenden Thisted Amts Tidende at spore den celebre sags hovedperson til en nedlagt landbrugsejendom i Ellidsbøl ved Vust ad vejen til rallejet ved Bulbjerg. Ved indkørslen til ejendommen var adgangen imidlertid spærret. En varevogn var anbragt på tværs af vejen, og Thisted Amts Tidende blev stoppet af Anthony Cox, der meddelte, at hvis vi ikke forlod stedet inden fem minutter, ville politiet blive tilkaldt!"

I Ellidsbøl i Vester Hanherred var det altså, at de boede, aldrig i Skyum. Men det med grænsen mellem Thy og Hannæs tog man ikke uden for Nordvestjylland så alvorligt. Det var det samme med Thy-lejren, der jo faktisk også ligger på Hannæs.

Artiklen bar overskriften: "John Lennon overvejer at slå sig ned i Thy". Den byggede på, at Cox var nært knyttet til den dengang nyetablerede filmskole i Kettrups gamle præstegård, fordi filmskolens leder, David Nelson, havde udtalt til Jyllands-Posten: "Der er stor sandsynlighed for, at John Lennon og Yoko Ono vil samarbejde med os på filmskolen. Ligesom de arbejder vi også for fred".

Filmskolen var etableret som en filial eller i hvert udløber af Aage Rosendals universitet i Skyum ligesom en række andre aktiviteter, der dengang var på bedding på ødegårde i det nordvestjyske og hvoraf i dag kun Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby er tilbage.

David Nelsons udtalelser til pressen skulle nok dække over den egentlige årsag til besøget, når dette nu var blevet opdaget - altså familiestridighederne omkring Kyoko - men det gav da Thy og Hanherred anledning til at komme på verdenskortet. For at undgå pressestormen blev der indkaldt til pressemøde mandag kl. 12 på Verdensuniversitetet i Skyum Bjerge - der var ganske enkelt ikke plads på filmskolen til de mange mennesker, husker Gunnar Iversen, Sindrup, der dengang var knyttet til universitetsprojektet.

Men så længe det berømte par blev boende i Ellidsbøl, og det gjorde de indtil 26. januar - Lennon afviste hele tiden, at de havde planer om at slå sig ned permanent - blev pressen ved med at opsøge dem dér.

Huset, som de havde lejet, blev kort tid efter overtaget af et andet berømt par, om end af et lidt mere lokalt tilsnit, organisations- og socialpsykologen Gunnar Hjelholt, og hans kone, billedvæveren Berit Hjelholt: "Lennon og Ono levede grønt, før det var blevet almindeligt. Så da vi overtog huset, stod der stadig i kælderen en række flasker med de forskellige safter, som de drak meget af. Og jeg fandt da også en tegning, som Kyoto havde lavet, men den har jeg desværre forlist med årene", fortæller Berit Hjelholt.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler