Svend Heiselberg fortæller

Svend Heiselberg fortæller

 Svend Heiselberg er født i 1935 og opvokset i Agger. Efter folkeskolen arbejdede han ved landbruget og fik siden hyre med en fiskekutter. Sætteskippereksamen efter soldatertiden. Købte derefter en kutter, som han fiskede med indtil slutningen af 1967, da han fik virksomhed (samlecentral) på den nyåbnede Hanstholm Havn. Han blev samtidig formand for fiskeriforeningen 1968-1980 og kom til at deltage aktivt i planlægningen af havnens udbygning. Svend Heiselberg blev valgt ind i sognerådet, senere kommunalbestyrelsen i Hanstholm Kommune 1968-1982, viceborgmester 1978-81. Viborg Amtsråd 1971-1978. I Folketinget 1979. Medlem i mere end 25 år. Desuden medlem af Thisted Byråd (viceborgmester og teknisk udvalg). I Folketinget har Svend Heiselberg siddet i næsten alle udvalg. Næstformand i finansudvalget og en markant trafikordfører for Venstre.Svend Heiselberg fortæller her om Hanstholm-forhold i et interview gennemført på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune i marts 2011.

Om etableringen af fiskeriforeningen i Hanstholm ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den første tid i Hanstholm ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


Peter Sand Mortensen fortæller ...

Peter Sand Mortensen, født 16/6 1943 i Klitmøller ved Thisted; søn af fiskeskipper Andreas Mortensen og hustru Karen Sand Mortensen. Sejlet i langfart til 1967; arbejdet med bygning af Hanstholm Havn til 1970; afdelingsformand for SID, Hanstholm afd. 1970-2005; har deltaget i kurser for Fagbevægelsen, undervist på Fagbevægelsens skoler og holdt foredrag på universiteter m.m. Dommer i Sø- og Handelsretten fra 1981; sagkyndig medl. ved Byret og Vestre Landsret; medl. af Hanstholm Kommunalbestyrelse 1975-1981 og tidl. næstformand for Hanstholm Industristøtte.

Tillige siddet i en række internationale udvalg vedr. fiskerierhvervet, søfart og offshore-anliggender bl.a. næstformand for præsidiet for EF-kommissionens rådgivende fiskeriudvalg og formand for Internationalt Transportarbejderforbunds Europæiske Fiskerisektion.

Det første interview herunder er optaget i marts 2019. Her ser Peter Sand Mortensen tilbage på sin karriere som fagforeningsmand og politiker indenfor de mange tillidsposter, han har varetaget. De efterfølgende interviews er optaget i maj 2011.

 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011
 I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, tidl. lokalformand for SiD, om etableringen og betydningen af
havneanlægget i Hanstholm, byens udvikling og dens fremtidsmuligheder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, tidl. lokalformand for SiD, om sin tid i Hanstholm 
Kommunalbestyrelse i begyndelse af 1970erne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, mangeårig lokalformand for SiD, om fagforeningstiden og 
de udfordringer man stod overfor, da havnebyggeriet stod færdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Gunnar Vendelbo fortæller ...

Gunnar Vendelbo er født i 1937 og opvokset i Lild Strand, hvor hans familie gennem generationer har fisket fra. Som 15-årig blev han fast besætning på sin fars kystbåd. 
Efter at have boet i Hirtshals i to år flyttede Gunnar Vendelbo i 1967 med sin familie til Hanstholm. Her fra fiskede han i næste 40 år. 
Gennem karrieren har han ejet eller haft anparter i 11 kuttere, og på et tidspunkt var hans samlede tonnage på næsten 1.000 tons. I 2005 overdrog Gunnar Vendelbo rederiet, som dengang bestod af to store kuttere, til sin søn Valter Vendelbo.
Gunnar Vendelbo har i to perioder været i Hanstholm Fiskeriforening bestyrelse.Med baggrund i egne erfaringer fortæller Gunnar Vendelbo om fiskeriets udvikling og 
Hanstholms udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... om fiskeri fra Hanstholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... om kvoternes betydning for erhvervet i dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... om fiskeri fra Lild Strand


Niels Gravesen fortæller

Niels Gravesen blev som 24-årig socialinspektør i Hanstholm i 1973. 
Her fortæller han om de 20 år på posten.


___________________________________________________________________________________________


Evald Harbo fortæller

En snak med fisker og redningsmand Evald Harbo fra Hanstholm (2012)


Alice Sørensen fortæller om Hanstholm ..

Interview 2012

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler