Torsten Balles samtaler med thyboer

Lærer - og stifter af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune - Torsten Balle arbejdede mellem 1948 og 1966 som meddeler og indsamler ved arbejdet med Jysk Ordbog under ledelse af professor Peter Skautrup. Det første hæfte i bind I udkom i 1970 og var udgivet af Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning.

I forbindelse med sit indsamlingsarbejdet optog Torsten Balle en del samtaler med dialekttalende thyboere, der fortalte om løst og fast fra deres dagligdag. Efterfølgende nedskrev Balle disse interviews både med lydskrift og "oversatte" dem til rigsdansk.

Vi er ved at digitalisere disse samtaler, som bliver tilgængelige under dette tema på hjemmesiden. Det er mulighed for både at høre den båndede samtale og læse Balles optegnelser.


 

Jens Christen Østergaard

Gårdejer Jens Christen Østergaard er født i Hundborg i 1884. Han fortæller blandt andet historien om Hundborg Mose.

Optagelsen er fra 1964.

Læs udskrift af båndet både som lydskrift og i "oversættelse".


 

Christen Jensen Poulsen

ChristenJensenPoulsenStenbjerg 1964. Kristen Jensen Poulsen f. 1875 & Johannes Christensen f. 1880. Chr Jensen
Poulsen, til venstre og til højre Johannes
Christensen (1880-1967) Boede med hustru
Marianne og deres 9 børn på Ebenezervej 11 i
Stenbjerg.
Christen Jensen Poulsen er født 1874 i Stenbjerg. I dette interview fra 1966 fortæller han om livet som fisker ved Stenbjerg og den jyske vestkyst og om dagligdagen, som den formede sig i tiden omkring 1900. Varighed 60 min. Interviet kan læses både som lydskrift og i "oversættelse" ved Torsten Balle.

Læs udskrift af interview med Christen Jensen Poulsen  i lydskrift og i en "oversat" version.