OPRØRET MOD AUTORITETERNE

 

"Ungdomsoprør bruges i flæng, men oftest viser den hen til en række begivenheder, der fandt sted i Europa og USA i tiden omkring 1968, da man i Danmark for første gang nogensinde begyndte at tale om "fuld beskæftigelse". De økonomiske hjul snurrede på højtryk i industrien, der omkring 1960 havde afløst landbruget som landets vigtigste erhverv. Denne overgang fra et landbrugssamfund til et industrialiseret samfund med mere eller mindre konstant vækst satte sig voldsomme spor i samfundsstrukturen.
Før det første fik de mange nye arbejdspladser, som industrien skabte, for alvor kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De fik en afgørende betydning for måden familien kom til at fungere på fremover.
At både mand og kone gik på arbejde betød også en stærk forøgelse af en husstandsindkomst. Med to indtægter i en familie kunne drømmen om eget hus - og måske en bil - realiseres for en stadig større det af befolkningen. Det kom fart i parcelhusbyggeriet godt hjulpet på gled af en kraftig inflation, der gjorde det særdeles fordelagtigt at låne penge.
Nye parcelhuskvarterer skød op. Her fik familiens børn eget værelse, som de kunne bruge i fritiden og til lektielæsning. For lektier blev det flere af - for der blev satset på uddannelse af de store årgange, der var født efter krigen. Og industrien og den voksende offentlige sektor havde brug for veluddannede unge. Tresserne var et dynamisk årti i Danmark. Det var et årti, hvor TV, udenlandsrejser og flere penge mellem folk åbnede op for en kulturpåvirkning udefra. Navnlig fra England og USA. Og netop i USA blev de unges oprør vendt mod USA´s engagement i Vietnamkrigen.
Mod autoriteter

De unge, der voksede op vendte sig mod forældregenerationens materialisme og søgte alternativer i beatkulturen, der blandt strømmede ud af rillerne på grammofonpladerne. Beatles, Dylan, Stones. De unge ville ikke tilpasses, men lod håret gro i protest mod borgerlig pænhed og ville ikke længere identificere sig med det etablerede samfund. Det såkaldte ungdomsoprør var først og fremmest en protest mod enhver form for autoritet i alle dens afskygninger, men samtidig også en hyldest til fællesskabet i et samfund med overflod. Denne cocktail blev udgangspunktet for et overflødighedshorn af alternative eksperimenter med livsstil, der skulle være et modstykke til det borgerlige samfunds undertrykkelse og fremmedgørelse af individet.

Dannelsen af foreningen Det ny Samfund kan netop ses som et udtryk for denne diffuse politiske praksis med et anarkistisk udgangspunkt, hvilket også en del af artiklerne på disse sider vil bekræfte. Inspirationen kunne være hentet fra den gigantiske Woodstock Festival i USA. Her fandt et par hundrede tusinder mennesker sammen med deres rockidoler i tre dage "to celebrate 3 Days of Peace and Music". I løbet af 1970´erne dannedes der via protestgenerationen en egentlig politisk bevægelse bestående af en række græsrodsorganisationer med tilknytning til den politiske venstrefløj.

Men da var teltene i Det ny Samfunds sommerlejr for længst pillet ned.