Tak, I Thyboer!

Overalt, på arbejdspladser, på kontorer, i sporvogne og busser, lyder begejstrede hyldestord til de gæve thyboer, der endelig – endelig – gav sig til at rense Jyllands jord for det, der af kriminalpolitiet er blevet kaldt samfundets bærme. Vort nuværende samfundssystem, det vejledende, indirekte, repræsentative demokrati byder kun på fornedrelse og skatteudplyndring, ungdommens ødelæggelse ved gift, pornosvineri og degeneration. Vær med. Vågn op! Nationalt Selvstyre-Parti ved landsformanden, anlægsgartner Alfred Hansen, 4241 Vemmelev, vil netop, hvad I vil. Erkend det nu i vort folks sidste time: Vort samfundssystem har spillet fallit, da det gjaldt. Vær med i kampen for det ny Danmark, vær med i arbejdsæslernes oprør. Risskov, 2. september 1970

 

B. Brøchner, overlærer

31. august 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Befrielsen af den besatte Hjardemål Kirke under forberedelse. Det var pastor Meng Sørensen, der først blev opmærksom på aktivisternes besættelse af kirken. Han blev ringet op af journalister fra aviser, som aktivisterne havde informeret om aktionen. Senere kunne de lokale beboere med egne ører konstatere, at noget ikke var, som det skulle være. Morgenringningen! Det var aktivisterne, der stod for den - og ikke helt efter den autoriserede bog. Først hen på eftermiddagen kom politiet fra Thisted - og det måtte have forstærkning udefra.

Foto: Tage Jensen