Politiken 22. april 1971

Aktivister i pænt tøj for at
skabe kontakt

Besættelsen af Hjardemål Kirke nu for retten – Klage over politiet for vold

Thisted, onsdag

Politiken privat
Ved retten i Thisted begyndtes i dag sagen mod de 15 aktivister, der i sommer besatte Hjardemål Kirke. Kirkestormernes forsvarer, landsretssagfører Jørgen Jacobsen, meddelte i går i retten i Thisted, at han for at få klarlagt politiets rolle i kampen om Hjardemål Kirke ønsker anklageren, politimester Jørgen Bodenhoff afhørt som vidne.
Jørgen Jacobsen mener at politiet sendte en for lille styrke og derfor bærer en stor del af skylden for de voldsomme begivenheder. Han har i forbindelse med straffesagen mod de 15 aktivister bebudet en klagesag over myndighedsmisbrug.

Frygt for uro

Af frygt for uro eller for at beskytte de 15 tiltalte mod eventuelle angreb fra lokale beboere bevogtedes retsbygningen under retsmødet af flere politifolk med walkie-talkies. Retsmødet var officielt åbent, men "af pladshensyn" fik kun journalister adgang til retslokalet som tilhørere.
De 15 aktivister havde for "at skabe bedre kommunikation" taget det "pæne tøj" på, men det blev alligevel klart, at sagen i høj grad er en sag mellem to forskellige anskuelser. Dommer, domsmænd og anklager gav flere gange udtryk for, at de ikke fattede kirkestormernes bevæggrunde og motiver til aktionen. Anklageren til en tiltalt: "De taler om et kommunikationseksperiment og så bygger De barrikader. Det forstår jeg ikke, men det er måske mig, der er sinkeagtig". Jøgen Jacobsen: "Nej, jeg vil ikke sige sinkeagtig, men vi tænker bare på en anden måde".

Vred politimester

En af de tiltalte, en sociologistuderende, fortalte efter retsmødet at samtlige aktivister under anholdelsen var blevet slået og sparket af politiet.
Da Jørgen Jacobsen anmodede om at få politimester Bodenhoff ført som vidne i dag, protesterede denne voldsomt.
- Jeg nægter at optræde som både anklager og vidne, og havde jeg kendt forsvarerens ønske fra starten, var jeg fratrådt. Og da jeg nu forstår, at Jørgen Jacobsen vil gøre et stort nummer ud af klagesagen med mange vidneforklaringer, begærer jeg denne sag adskilt fra den øvrige sag og udsat, sagde Jørgen Bodenhoff. Da dommeren fulgte anklageren, fremsatte Jørgen Jacobsen herefter for samtlige 15 aktivister en klage over politiet for vold under anholdelsen, under transporten til arresten og i denne. Det kom i øvrigt også til diskussion mellem forsvarer og anklager om, hvad der er væsentligt i sagen. Det skete bl.a. ved retsmødets start, da J. Bodenhoff krævede de 15 aktivister afhørt hver for sig, hvilket Jørgen Jacobsen protesterede imod ud fra den betragtning, at anklageskriftet var affattet kollektivt, og at der var tale om en kollektiv aktion. Retten fulgte til politimester Bodenhoffs store og vedvarende irritation Jørgen Jacobsen, og de 15 forklarede herefter samstemmende om besættelsen af Hjardemål Kirke den 31. august i fjor.

Alle nægter sig skyldige i tiltalen for husfredskrænkelse og i at have deltaget i slagsmålet og forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted. Ingen ville vedgå at have kastet med stole eller mursten, ligesom de nægtede at have slået en lokal beboer i hovedet eller slået efter politiet med jernrør.
Hjardemål-aktivisterne chokeredes over den lokale reaktion og aggressivitet og frygtede på det nærmeste for deres liv. Der herskede blandt de lokale beboere en lynchstemning, sagde de, og aktivisterne bad flere gange om at komme til at tale med politiets øverstkommanderende for at få beskyttelsen.
Det fik de ikke lov til, fortalte de i går.

Film blev væk

En af aktivisterne berettede om de tumultagtige begivenheder, der resulterede i en sigtelse mod ham for vold mod politiet: "En betjent førte mig ned mod kirkerummet, da jeg pludselig hørte et frygteligt skrig fra en af mine kammerater. Jeg fik det indtryk, at han var blevet overfaldet og forsøgte derfor at komme tilbage i sikkerhed i klokketårnet. På den måde kom jeg i håndgemæng med politimanden, men jeg har ikke angrebet ham".
For at få politiets rolle belyst, efterlyste Jørgen Jacobsen bl.a. et fotografiapparat med en film, aktivisterne tog af besættelsens sidste halve time. Filmen hævdes at være blevet beslaglagt af politiet, men er nu tilsyneladende sporløst forsvundet.
Sagen fortsætter i dag med afhøring af vidner. 

22. april 1971. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). "Hva´ er navnet?". Politikommisær Jens Høst kontrollerer ved døren til det gamle rådhus på Store Torv i Thisted, hvor kirkestormerne fra Hjardemål  var stillet til regnskab for en domsmandsret og dommer Ester Søndergaard. Der skal legitimation til for at slippe ind i retssalen - det gjaldt både tiltalte og det store opbud af pressefolk. Her er tre kvindelige kirkestormere på trapperne. 

Foto: Tage Jensen