Erklæring fra Hjardemål

Hjardemål Kirke, 31. august

Erklæring nr. 1 – Det er en kendsgerning, at Hjardemål Kirke, beliggende mellem Østerild og Hanstholm, i nat er taget i anvendelse til andet formål end det sædvanlige. Dette medfører, at menigheden må undvære den sædvanlige service fra denne kirke.
Den valgte form er ikke tilfældig. Kirken er blevet kraftigt forskanset og vil ikke uden stærk ydre vold kunne tages tilbage. Erfaringen har lært os, at forsøg på at udbedre de skader, som hovedløs borgerlig politik i Danmark har forårsaget, gang på gang er imødegået med direkte vold fra samfundets officielle aktivister, politiet. Dette korps farer hårdt frem i et forsøg på at dæmpe en radikal alternativ politisk udvikling, en udvikling, der bl.a. vil føre til dets afskaffelse. At politiet er det reaktionære samfunds villige instrument er kun alt for tydeligt. Eks.: Sofiegården, Borgerkrigsmanøvren den 27. april 1968, Hudegården og talrige lignende episoder. Dette vil også være tilfældet, når Verdensbankens kongres finder sted i København i september.
Aktionens formål er at påvise, i hvilken grad statsmagten bygger på falsk autoritet og traditionelt accepteres og adlydes af de politiske set fremmedgjorte indbyggere i Danmark.
Den evangelisk-lutherske kirke indtager på linje med kongen en central rolle i den danske grundlov. De forskellige borgerlige regeringer køber sig autoritet hos begge mod økonomisk og politisk sikkerhed.
Vi kræver den eksisterende økonomiske og politiske alliance mellem det evangelisk-lutherske trossamfund og den danske statsmagt ophævet, og grundloven ændret som en følge heraf.
Vi kræver kirkeministeriet nedlagt.
Vi kræver, at den grundlovssikrede religionsfrihed for de enkelte borger også sikres de forskellige trossamfund ved økonomisk ligestilling
Vi forventer, at de mange nye trossamfund, som vil blive en følge heraf, politisk vil arbejde for en styrkelse af de centrale afsnit i FNs menneskerettighedserklæring.
Vi forventer, at de kristne kirker i kraft af deres nye frihed overfor statsmagten tager avengeliets tanke alvorligt og bl.a. udnytter deres forbindelser i alle lande til at hjælpe med at bremse USA's imperialistiske voldspolitik i Sydøstasien og i den øvrige verden. Dette kan ske ved at unddrage USA's ledere enhver moralsk støtte.

Aktivisterne fra Hjardemål Kirke

31. august 1970. Hjardemål Kirke besat af aktivister fra Thy-lejren (Frøstrup-lejren). En resolution fra besætterne studeres af nogle af de mange tililende fra hele Thy. Blandt dem Hanstholm-fiskernes formand, Svend Heiselberg (t.h.), senere kendt kommunal- og folketingspolitiker. Hjardemål-aktionen, der bl. a. vendte sig mod politiet som "det reaktionære samfunds villige repræsentant", var nøje planlagt. Allerede mandag morgen 31. august lå på en række bladredaktioner breve med en erklæring om "besættelsen". Politiet havde få dage forinden gennemført en razzia i Thy-lejren - dog uden noget udbytte i form af "narkotiske stoffer".   Af proklamationen på kirkedøren hed det bl. a.: "Vi kræver Kirkeministeriet nedlagt og den økonomiske og politiske forbindelse mellem  det evangelisk-lutherske trossamfund og statsmagten ophævet".      

Foto: Tage Jensen