Da Thylejren kom på museum!

Sommer og efterår 2010 havde publikum lejlighed til at studere Thylejrens dengang 40 år gamle historie via en udstilling på Thisted Museum.
Kærnen i beretningen var otte små film, der hver især berettede om aspekter af Lejrens historie. 

Herunder er der lejlighed til at se filmene.