Motocross i Skjoldborg i 1956

Fra åbningsløbet af motocross-banen i Skjoldborg i 1956. Filmen er venligst stillet til rådighed af
Gunnar Thomsen i Sjørring.

Viljen viser vej

- reklamefilm for Hanstholm Havn

Produceret i 1996 af fotograf Jens Steffensen

11 min. 

I filmen ses klip fra industrien omkring Hanstholm havn og fra by, natur og kulturliv i og omkring Hanstholm.

De sidste på stranden

Om film om kystfiskeri ved Stenbjerg 1971

Produktion og kamera: Wagner Boll
Klip og kommentar: A. Hjorth Rasmussen
Støttet af Sparekassen Thy og Museum Thy

Thisted i 1979

Scener fra Thisted By optaget af fotograf Per Sowinsky

 

En tur til Thy

 

Hans Bakgaard og Ræven fra Boddum Bæk

 

 -  om Sdr. Kirkegaard

Svend Sørensen fortæller - om Synopalhavnen

 

Svend Sørensen fortæller - om Kronborg Plantage

 

Svend Sørensen fortæller - om dyrskuepladsen i Thisted

 

Svend Sørensen fortæller - om Dagligbrugsen på Refsvej

 

Svend Sørensen fortæller om Thisted Havn

 

Svend Sørensen fortæller om Uddannelsescenteret

 

 

Sådan er vi ikke!

 

Det blæser op til storm

 

Turistfilm fra 1946

 

Vildsund Dyrepark

 

 

Thylands Rhapsody

 

Besættelsen af Toldboden i 1971

Varighed: 46 sek.

 

I krigens spor

Hele filmen

 

I krigens spor

Billeder fra Hanstholm

Besættelsesfilmen – Krigens spor i dansk natur

Stumfilm.

11 min.

I indledningen til filmen, som er optaget af Jagtrådet i årene 1945-1946 skrives der sådan:

"Dette er ingen Jagtfilm i almindelig Forstand, men mere en Kulturfilm paa jagtligt Grundlag. Danmarks Jægere er Naturelskere. Kun et Faatal kan danne sig et skøn over de Skader, der er sket. Denne Film - optaget kort efter Besættelsen - viser en Del af Ulykkerne, der aldrig maa glemmes, men snarest bør udslettes. Det De ser, hørte forhen til vore smukkeste og mest uberørte, nationale Jagtmarker." 

Dette er et uddrag af filmen, der viser klippene fra Hanstholm.

 

Georgiere i Thy under Besættelsen

 

Snedsted i bevægelse

 

Sportsbegivenhed i Snedsted, ca. 1950


Filmen er optaget af orgelbygger Christensen fra Snedsted.
Varighed 13. min.

Fiskerliv i Klitmøller, ca. 1961

Stum

16 min.

Filmen giver et indblik i datidens arbejde som kystfisker på land og ombord.

Missionsuge i Agger

 

Gadebilleder fra Thisted, 1957

 

Gadebilleder fra Thisted - Befrielsen 1945

 

Fugleskydning i Kronborg Plantage, 1981

 

Snedsted - grøn by

 

Rundt i Thy

 

Tanker på en cykel 

Thisted Lufthavns jubilæum i 1995

 Filmen er lavet af Hugo Andersen og varer 52 min.