Vestervig får sit eget politi- og retshistoriske lokalmuseum

VestervigtinghusThinghuset i Vestervig blev officielt taget i brug i 1833 og hed dengang "Retsbygningen for Hassing og Refs herreder."
I 1833 var der enevælde i Danmark, og det betød, at herredsfogeden dengang var en myndighedsperson, der både fungerede som politichef, anklager og dommer.
Efterhånden blev retsvæsenet reformeret, og efter Første Verdenskrig blev politiet flyttet til Hurup, mens thinghuset fortsatte med at huse en retskreds med et dommersæde. I perioden 1973 til 2006 fungerede thingstedet i Vestervig som bitingsted i Thisted Retskreds for beboerne i Sydthy.
Efter kommunesammenlægningen af de tre gamle Thykommuner er thinghuset i Vestervig kommet i borgernes hænder, og huset er blevet moderniseret, så der er blevet plads til forskellige kulturaktiviteter.
Økonomisk løber det rundt, for en del lokaler er udlejet til kunstnere og en enkelt reklamevirksomhed, og der er derfor åbent i det daglige og mulighed for at gå rundt i den gamle bygning og se kunstnernes værker.
Enkelte af de gamle klosterceller vil blive restaureret og indrettet, så museets besøgende kan se, hvordan fangerne har være anbragt, når de skulle afsone deres straf.

Øverst i bygningen, i den gamle retssal, er indrettet et rum til koncerter og foredrag. Thinghuset blev indviet 15. juni, og museet åbner i 2014.Billedet er taget af Henrik Bolt-Jørgensen.