Artikler om Hanstholm

 


 


{readmore:Jærens rev sydvest. Søndag morgen. Artikel af Flemming Skipper} Maj 1968. Fra Hanstholm Havn til rejefelterne på kanten af revet i en nøddeskal på det store grå Skagerrak.


 


 


 Hotel Hanstholm blev i begyndelsen af 1960´erne karakteriseret som 'et lille led i et større Danmark'


 Frida og Bertel Budtz Müller, Jytte Abildstrøm, Det gule Hus i Hanstholm og Thyboforeningen, der fik konkurrence fra Indre Mission


 Da en havn fyldt med selvbevidsthed og optimisme fylder 10 år


{readmore:Hanstholmvalsen. Artikel af Flemming Skipper} 


 Det ny Samfunds eksperiment i Thylejren sommeren 1970 vakte stor opsigt. Under mindre bevågenhed var et andet helt nyt samfund under opbygning få kilometer derfra i Hanstholm.


 Mange forlis og redningsaktioner har der været. Her en af de mere usædvanlige med skibshunden i en vigtig rolle.


 En fisker i Hanstholm' skilte vandene i havnebyen


{readmore:Gennemtænkt by fra første spadestik. Artikel af Thomas Norskov Kristensen} En skelsættende byplan kom i 1966 med bærende idéer om fleksibilitet og tilpasning, og den har sat rammerne for byens udvikling frem til i dag.


 Efter tysk krav blev Hanstholms beboere evakueret, og det lille samfund holdt op med at eksistere. Langt størstedelen af de evakuerede blev flyttet til uhumske forhold i barakbyerne i Ræhr og Nytorp.


 Et moderne shoppingcenter og moderne kunst var for meget for Hanstholm i 1970´erne. I hvert fald inden døre.


 Thyboer til lysfest i hovedstaden


 Et steds navn er ikke blot et stednavn ...


{readmore:Æres dem der æres bør. Artikel af Flemming Skipper} Streger til et portræt af en borgmester, der kunne kunsten at vente


 Dramatiske 68 minutter en julidag i 1987


{readmore:...og stormen lagde sig}


 Hvis der er nogen, der har været på kant med Hanstholm, så er det Inge-Lise Wagner


 En 21 år gammel avisartikel bringer mange timers unikke filmoptagelser om Hanstholm Havn frem fra glemselen Kong Christian X og Jørgen Fibiger mødte hinanden som gamle bekendte - og det var de også


 Statsministeren skrev sig ind i historien sammen med Fibiger, Budtz Müller - og Broby Johansen


 Midt på Stillehavet tændtes et lys for Hanstholm, da det så allermørkest ud for havneplanerne


{readmore:Når historien trodser tidens tand. Artikel af Flemming Skipper} Ukendt fotograf og københavnsk forfatter i Thy