Der arbejdes på siden - hav tålmodighed

Erindring om evakueringen af Hanstholm

Omkring 1980 optog folk fra filminstituttets Workshop med base i Haderslev et interview i Hirtshals med Marie og Carl Toft samt deres datter Tove Christensen. Familien flyttede efter evakueringen af Hanstholm sammen med 31 andre Hanstholm-familier til Hirtshals, hvor de blev så godt modtaget, at der bosatte dig dér permanent. Interviewet, der varer 50 minutter omhandler tyskernes ankomst til Hanstholm i 1940 og erindringer om de første år - blandt andet prøveskydningen af de store 38 cm kanoner. Fokus i fortællingerne er oplevelse af livet i barakbyerne - først og fremmest i Hirtshals - og konsekvenserne af flytningen. Ikke mindt den behandling som de danske myndigheder udsatte familien for. 


Sognefogeden og fiskeren om evakueringen

1917. BL.A. PRÆSTEGAARD OG ANDRE FRA HANSTHOLM udsnitAnton Jensen, sognerådsformand, han druknede ved Københavns forlis 1948. På skødet hans yngste søn Peter

 Statsradiofonien var på besøg i Hansted i november 1946 blandt for at spørge sognerådsformand Anton Jensen og fisker Chr. Førbyom, hvordan de have oplevet evakueringen af byen. (7:00 min)

 

Stenbjergfiskeren

Stenbjerg 1930. Petrine Christen Jensen PoulsenStenbjerg 1930. Petrine & Christen Jensen Poulsen

Download lydskrift af interviewet fra 1966.  Interview med Christen Jensen Poulsen, født i Nørhaa 1874

 

Historisk fremstilling af besættelsen (1)

1933ff. Radioudsendelse, historisk fremstilling af 2. Verdenskrig med originale klip.
(59 min.)

Historisk fremstilling af besættelsen (2)

1/9 1939 - august 1943. Radioudsendelse, historisk fremstilling af besættelsen med originale klip.
(32 min.)

 

Historisk fremstilling af besættelsen (3)

August 1943 - maj 1945. Radioudsendelse, historisk fremstilling af besættelsen med originale klip.
(35 min.)

 

Radioreportager fra 1936 og 1946

1936. Om bygningen af Hanstholm havn, radioreportage af Lawaetz fra 20.10.1936. 

Jens Frederik Lawaetz, 1904-1981, dansk journalist og mediemand. Han blev 1950-67 den første leder af Statsradiofonien, senere Danmarks Radio, og blev i 1967 radioprogramdirektør. På optagetidspunktet, 1936, var han for nylig blevet fastansat på radioen, og allerede i 1937 blev han programsekretær.

00:00-06:46 min.

 

1946. Radioreportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 1 .11.46

Interview m. Orlogskaptajn Just-Rasmussen indtil for nyligt Hanstholm, nu Frederikshavn, og
maskinmester Møller - Hansted-lejren (hør særskilt nedenfor: Radioreportage fra Hanstholm)

Tur i kanonbunkeren (hør særskilt nedenfor: Radioreportage fra kanonbunkeren)
07:09-36:40 min.


1946. Reportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 8.11.46.
Mest om havn, interview med Chr. Førby.
36:40-58:15 min.


Klip fra ovenstående interview med Just-Rasmussen og maskinmester Møller.
58:20-63:30 min.

0002

 

Radioreportage fra Hanstholm

Uddrag af ovenstående: Radioreportager fra 1936 og 1946

1946. Radioreportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 1 .11.46
Interview m. Orlogskaptajn Just-Rasmussen indtil for nyligt Hanstholm, nu Frederikshavn, og
maskinmester Møller - Hansted-lejren 

Samme som 0002 - 01:09-30:29

31:00-34:29 - 1967. Derefter begyndelsen af Nordjysk regionalradios optaktsudsendelse i anledningen af indvielsen af første del af Hanstholm fiskerihavn (samme som nedenfor)
(i alt 34:29 min.)

 

Radioreportage fra kanonbunkeren

Uddrag af ovenstående: Radioreportager fra 1936 og 1946

29 beskåretHanstholm, soldat fra den danske hær foran 38 cm-kanon

1946. Reportage kort efter besættelsen fra Hanstholm kanonanlæg med beskrivelse af udseende og funktion og gisninger om, hvad der nu skal ske med de forskellige bunkersanlæg

1967. Derefter (fra 5:48) begyndelsen af Nordjysk regionalradios optaktsudsendelse i anledningen af indvielsen af første del af Hanstholm fiskerihavn (samme som ovenfor)

(7:34 min.)


Jørgen Baatz om en af kanonstillingerne

Jørgen Baatz, reportage fra bunker, formodentlig G III - nuværende museumsbunker.

Opt. v. Ernst Christoffersen.

  

Scener fra besættelsen

Hanstholm 6 juni 1958. Familien Baatz 1 udsnit

Jørgen Baatz, 1958

Jørgen Baatz fortæller i mange små scener generelt om Hanstholms historie og om besættelse og kanonstilling især

Optagelse 1980 v. Ernst Christoffersen.

Scener fra besættelsen

Lærer Hansen. 28.02.1983. Tage Jensen beskåretHansen fotograferet af Tage Jensen, 1983

Overlærer Hansen, Hansted skole, fortæller i otte scener om besættelsestiden i Hanstholm og Ræhr fra tyskerne ankommer til Hanstholm 10. april 1940 til tilbageflytningen til Hanstholm i sommeren 1946

 

Opt. v. Ernst Christoffersen.
(11:29 min.)

Scener fra besættelsen

Borgmester Chr. Hansen Hanstholm og Thomas Arrbo Thorshavn beskåret og lilleBorgmester Chr. Hansen, 1979

Chr. Hansen, daværende CB'er (civilbeskyttelsen) og senere borgmester i Hanstholm, fortæller i forskellige scener om sine oplevelser under besættelsen som udstationeret på Hanstholm Fyr og senere i Ræhr.

Opt. 1980 v. Ernst Christoffersen.
(27 + 4 min.)


Ophugning af 38 cm kanon

Interview med Jenny Løgstrup, Knud Løgstrup, Orla Jacobsen og Chr. Søndergaard, Randers,
vedr. ophugning af 38 cm kanon (26 + 27 + 28 + 28 min.)
En landbrugsmedhjælper i Hanstholm

Interview Niels Søndergaard, fotohandler i Silkeborg, 1940 landbrugsmedhjælper i Hanstholm.
(26 + 14 min.)


Interview med Julie og Elenius Jensen

Interview med Julie og Elenius Jensen, Hirtshals.
(26 + 25 min.)


Havnefoged i Hanstholm

Interview med Jenny Christensen, Esbjerg, hvis mand var havnefoged i Hanstholm indtil 1943
(25 + 27 min.)


lnterview med Evald Harbo, Hanstholm

Nr. 19. Evald Harbo bærer fangsten på ryggen 1950 lilleEvald Harbo, bærer fangsten på ryggen-1950

(25 min.)

Interview med Marie og Carl Toft samt Tove Christensen, Hirtshals

(25 + 25 min.)


Rigmor Lynge, Hirtshals

(25 + 25 min.)


Interview med Knippenberg

Interview med orlogskaptajn Dietrich Knippenberg, tidl. tysk kommandant i Hanstholm, v. Ernst Christoffersen 7.12.1958.
(25 min.)