På jagt efter ejendomshistorien

spangbergsvej2Nu er mulighederne for at finde oplysninger om en ejendoms historie blevet meget nemmere. Thisted Kommune har nemlig digitaliseret sit store byggesagsarkiv, som du nu kan tilgå via www.weblager.dk. De oplysninger, der er gjort tilgængelige, er således alle bevarede sager vedr. omforandringer af bygninger. Og det er revl og krat, der er digitaliseret: tegninger, korrespondance, tilladelser mv. Det originale byggesagsarkiv med det originale arkivmateriale er ikke kasseret, men opbevares nu på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Ønsker man at gå videre med at forske i sin ejendoms historie, kan man  for Thisted Købstads vedkommende benytte arkivets afskrift af registeret til Skøde- og panteprotolllen - det såkaldte realregister. Det finder du her på sitet via menupunktet "Søgemuligheder". Eller direkte her ...

 

_________________________________________________________

Brandtaksationsprotokoller

Lokalhistorikeren Knud Søgaard er begyndt på at "oversætte" de lokale brandtaksationsprokoller - og dermed gøre indholdet af dem søgbar her på hjemmesiden

Brandforsikring har eksisteret siden midten af 1700-tallet. Forsikring var obligatorisk i købstæderne fra 1731, men frivillig for landbygninger.

I 1870/72 blev forsikringsselskaberne privatisererede, og der var derfor ikke længere afleveringspligt for brandforsikringsarkivalier. 

Brandtaksationer fra Thisted Købstad, 1867 kan hentes her.