Klitmøller ejendomme - efter matrikelnumre
 

1 2a 3 3b 3c 3f 3g 3i 3k                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Film fra Lildstrand

 

Om Redningsstationen i Lildstrand 1852-1975. To film á 20 og 25 min.s varighed.
Det barske liv som redningsmand ved Vestkysten illustreret ved Redningsstationen i Lildstrand, hvorfra mange søfolks liv blev reddet.
Den ene film fortæller, hvordan redningstjenesten blev til, og hvad det til tider farlige arbejde bestod i.
Den anden film beskriver tre hårde og risikable redninger, og hvordan antal redninger så ud i forhold til andre redningsstationer i Thy.
 
Den tredie film handler om stormfloden, der ramte Lildstrand i 1981.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lildstrand - Stormflod 1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beretninger om livet som fiskere: Tage Nielsen

Thisted Sømandshjem

Interview med bestyrer af Thisted Sømadshjem Emilie Petersen, der boede Solbakkevej 33. Interviewet er lavet i efteråret 1980 af nabo Kaj Kålund.

Thisted Sømandshjem

Interview med bestyrer af Thisted Sømandshjem Emilie Petersen, der boede Solbakkevej 33. Interviewet er lavet i efteråret 1980 af nabo Kaj Kålund.

Vævemester Erik Poulsen fortæller om uldspinderiet i Thisted

Erik Poulsen

Vævemester Erik Poulsen (1918-2006) blev 15 år gammel ansat på Thisted Uldspinderi, der dengang hed Undéns Fabrik. Her arbejdede han under sin far Poul Christian Poulsen, der kom til Uldspinderiet som vævemester i 1903. I 1948 blev P.C. Poulsen afløst som vævemester af sønnen Erik, der fortsatte på fabrikken, indtil han gik på efterløn i 1978.

Interview ved Orla Poulsen ca. 1985 - hvor vævemesteren fortæller Uldspinderiets historie og arbejdsprocesser ud fra nogle billeder, han iagttager. Klik herunder for at høre interviewet:

 

Tilladelse til materiale med oplysninger om private forhold

 

Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er først frit tilgængeligt, når det er over 75 år gammelt. Du kan søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Arkivloven fastsætter fristerne

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det på læsesalen. Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred.

For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Oplysninger om private forhold

Private oplysninger er oplysninger om bl.a. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold.

Sådan søger du om tilladelse

Du kan søge om tilladelse til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år

Det skal du være opmærksom på, når du søger om tilladelse

Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen. Samt navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Efter modtagelsen af ansøgningen kontakter vi dig straks med henblik på at oplyse om sagsgangen.

Du skal også søge om tilladelse, selvom det er din egen sag. Ansøgning sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Søger du om tilladelse til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. 


Sådan er sagsgangen, når du søger om tilladelse

Når vi har modtaget din ansøgning starter vi med at undersøge, om vi har det materiale, du efterspørger. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage en e-mail med et link til svaret på din ansøgning.

Hvis arkivmaterialet ikke er afleveret til arkivet, skal ansøgningen sendes til den forvaltning, der har skabt sagen.

Har du fået tilladelse, vil du blive bedt om at underskrive, at du vil overholde de vilkår, vi har sat som betingelse for din tilladelse. Et vilkår kan fx være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

Når du har fået tilladelse, kan du benytte materialet på arkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. Vi vil i din tilladelse skrive, hvordan du vil kunne se materialet.


Hvis du har spørgsmål!

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
J.P. Jacobsens Hus
J.P. Jacobsens Plads 8
7700 Thisted
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. 99 17 28 43

Hvor vejene mødes. Historier fra Sundby og Vildsund

I 2011 mødtes en gruppe historieinteresserede folk fra Vildsund og Sundby omkring indsamlingen af kilder og beretninger fra deres lokalområde, nemlig Vildsund og Sundby. Det blev til en udgivelse med på Forlaget Knakken under ledelse af arkivar Thomas Norskov, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Download bogen ved at klikke på billedet herunder.

Hvor vejene mdes forside

Historien om en hane

Instruktør Jørgen Vestergaards lille film er optaget omkring 1988, hvor billedhugger Henning Wienberg Jensen arbejdede med fremstillingen af skulpturen af hanen, der er opstillet på Lille Torv i Thisted. Filmen er optaget for små midler på video og følger de forskellige faser, hvor Wienberg hjemme på Mors modellerer på sin hane og med håndværksmæssig hjælp får lavet en gipsform, så hanen kan blive støbt i bronze. Undervejs fortæller han energisk og morsomt om sit arbejde.

Erindringer fra Snedsted:

"EFTERKRIGSBØRN"

Jeg henvender mig for at spørge om Lokalhistorisk Arkiv måtte finde det interessant og relevant, at lægge nævnte bog op på hjemmesiden under Snedsted Sogn.
Otte klassekammerater fra Snedsted - alle født 1947-48 udgav en erindringsbog i september 2018. I bogen beskriver de deres opvækst i og omkring Snedsted fra deres fødsel, indtil de forlod Snedsted Skole efter realeksamen. Bogen dækker således tiden fra 1947 til 1965. Hver især fortæller de om familie, det omgivende samfund, begivenheder som havde betydning for dem m.m.. Alle otte forfattere kommer fra forskellige miljøer i Snedsted by og fra landet omkring Snedsted. 
 

Index til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Stikordsregister til pressefotograf Tage Jensens scrapbøger

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Stikordsregister til Sydthy-årbogen

Index til stikkordsregister

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotosamlingen på LATK - navneindex

Index til arkivets samling af papirbilleder. En stor del af billeder er digitaliseret og upladet til thisted.visbilleder.dk

Find databasen her

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

 

Index til Historisk Årbog for Thy og Han Herred

Historisk Årbog er udgivet af Historisk Samfund siden 1906. Knud Søgaard har digitaliseret hovedparten af de mange artikler, der kan læses her via hjemmesiden som pdf-filer. Til artiklerne er der udarbejdet index som kan tilgås her. Når man har fundet frem til artikel, man ønsker at læse, går man ind i den pågældede årbog og finder artiklen via et pdf-link.

 

Index til Historisk Årbog for Thy og Han Herred

Historisk Årbog er udgivet af Historisk Samfund siden 1906. Knud Søgaard har digitaliseret hovedparten af de mange artikler, der kan læses her via hjemmesiden som pdf-filer. Til artiklerne er der udarbejdet index som kan tilgås her. Når man har fundet frem til artikel, man ønsker at læse, går man ind i den pågældede årbog og finder artiklen via et pdf-link.

 

Thisted Bys ejendomme realregister mm

Find oplysninger om Thisted Bys ejendomme og deres beboere via det såkaldte realregister til skøde- og panteprotokoller. Sigrid Brandi har indtastet alle oplysningerne, som her kan tilgås via dette link:

Oplysninger på ejendomme i Thisted

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotosamlingen på LATK - emneindex

Index til arkivets samling af papirbilleder. En stor del af billeder er digitaliseret og upladet til thisted.visbilleder.dk

Find databasen her

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

 

Index til fotograf Klaus Madsens arkiv

Fotograf Klaus Madsen har doneret store dele af sit arbejde som pressefotograf på Thisted Dagblad til Lokalhistorisk Arkiv. Frem til ca år 2000 består samlingen af negativer, som i øjeblikket er ved at blive indscannet af dygtige frivillige på arkivet. I perioden mellem 2000 til ca. 2018 er samlingen digital. Dette index dække denne periode.

Index til fotograf Klaus Madsen samling (ca. 2000 til ca. 2010)

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Fotograf Jens Steffensens arkiv

Jens Steffensen var i mange år indehaver af forretningen Fotomagsinet i Thisted. Da den blev afhændet startede han et produktionsselskab, der leverede på stills og levende billeder til pressen. Blandt andet en del luftfotos. Arkivet dækker løseligt en periode fra midten af 1950´erne til midten af 1970´erne.
Jens Steffensen døde i 2018.

Index til fotograf Jens Steffensens arkiv

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Lokalsamlingen af trykte bøger

På arkivet opbevares en næsten komplet samling af trykte bøger, der enten handler om Thy - eller er relateret til Thy. Samlingen er tilgængelig for publikum på arkivets læsesal, men er ikke til udlån.

Index til Lokalsamlingen

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Avisudklipsamlingen på Lokalhistorisk Arkiv

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til en samling af avisudklip. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her 

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Thisted Dagblad emneindex 1981-2003

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Dagblad 1981-2003. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Link til index finder du her

Stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her

 

Stikordsregister til Thisted Amts Tidende 1882-1936

Som overskriften fortæller er dette en database med et stikordsregister til Thisted Amts Tidenden 1882-1936. Men kun et index. Har du brug for at se en artikel kan du skrive til arkivet, der derefter vil fremsende en kopi af artiklen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til at søge i databasen finder du her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Registrant over arkivalier opbevaret på arkivets afdeling i Frøstrup

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:lild

Registrant over arkivets arkivalier med oprindelse i den gamle Sydthy Kommune frem til 2007

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:sjørring

 

Registrant over arkivets arkivalier med oprindelse i den gamle Thisted Kommune frem til 2007

Der er adgang til databasen her

 Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Du kan også søge kombinere søgning f.eks. ved kun at finde poster frem for et bestemt sogn, f.eks: sogn:sjørring

T126 Hebron af Vorupør

En beretning om et liv som fisker fra 1963 til 2001 i ord og billeder

Familien Harbo har sammensat denne scrapbog med Kr. Harbo Nielsen og Lis Harbo Nielsen og deres kutter T126 Hebron af Vorupør. Den rummer et fint stykke lokalhistorie med familen Harbo som omdrejningspunkt.

Bogen er venligst udlånt af Lis Harbo Nielsen, der nu bor på Solgården i Hundborg (2018).

DOWNLOAD SCRAPBOGEN SOM PDF-fil (224 Mb)  - Her

__________________________________________________________________________

Kysfiskeriet muligheder 1981

I 1881 blev der foretaget en undersøgelse vedr. kystfiskeriets muligheder i Vorupør. Rapportens forfattere er os ubekendt. Download rapporten her

Hebron s. 51

 

"Gutterne på kutterne" - første film

I to film skildres fiskerlivet på Lildstrand, som det foregik i 1981. Filmmaterialet fra 1981 er optaget af Nordsømuseet og bearbejdet i juli 2017 af Christen Axelsson. I den første film bliver billederne kommenteret af Bjarne Holmgaard, der i 1981 var skipper på kystbåden T83 "Helle". Siden 2007 har Bjarne Holmgaard været den eneste, der fiskede på fuld tid - og det gør han stadig i 2017 med kutteren HM40 "Helle", der søsættes fra stranden med en traktor.

"Gutterne på kutterne"  - anden film

Den anden film bygger ligesom den første på filmmaterialet fra Nordsømuseet. Og er bearbejdet i juli 2017 af Christen Axelsson. Her kommenterer Tage G. Nielsen billederne. Tage G. Nielsen er vokset op i Lildstrand og blev efter skolen fisker i Hanstholm. Han var skipper på egne kystbåde T105 og T58 (HM58) gennem 25 år. Tage Nielsen stoppede som fisker i 2005.

 

Egon Vendelbos erindringerEgon Vendelbo fra Glaede 18

INDHOLD:

(NB enkelte steder er der fejl i rækkefølgen i de indscannede dokumenter. Originalen befinder sig på den lokalhistoriske samling i Frøstrup)

1 Familiens stamtavler
10 Beboere som tilbage i tiden boede på ejendommene i Betlehem og i Glæde
15 Søndergade i Frøstrup
16 Min barndom i Glæde
30 Da vort land blev besat den 9. april 1940
32 Om hvordan vi oplevede krigstiden. Om tøj og mad og andet som var mangelvarer under krigen
42 Den ældste beretning fra Lild sogn
43 Da sandflugten hærgede og lagde egnen øde
44 Om egnen Betlehem og Myrup
48 Slægten Vabbesgård og Diernes i Myrupgård
60 Djerneshus og Nørefuglsang
62 Nørefuglsang
63 Mellemfuglsang
64 Sønderfuglsang
65 Frøstrup Hede
71 Vores Fødehjem i Glæde
77 Købmandsgården i Glæde
83 Mølbækfamilien i Glæde
105 Rærgård i Glæde
107 Ferdinands ejendom i Glæde
109 Kristian Myrups ejendom
112 Diernesgård
116 Koldkjærgård
119 Koldkjær Mølle
120 Glædebys første kommuneskole
123 Karl Kristensens ejendom i Glæde
125 Amalie og Niels Mouritsens Hus i Glæde
127 Da byboerne kom til Glæde
128 Skoleholder i Glædeby
129 Glæde skole
136 Om livet i Hjardemål Klit i 1885

 

Slagtermester Viggo Hansens film om Thisted Amts Tidende

Den lille korte film er optaget i 1939 og viser glimt fra produktionen af avisen, dengang den blev skrevet, sat og trykt i Jernbanegade.

Stenbjerghistorier


Minna Drechsler
, født i 1941, fortæller om sin barndom i Stenbjerg.
Varighed 21 min. Interview ved Orla Poulsen i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kesse" - eller Niels Kristian Mikkelsen - er født i Stenbjerg i 1933.
På filmen fortæller Kesse lidt om Stenbjerg - og sig selv.
Varighed: 38 minutter. Optaget i 2017.

Havneindvielsen i 1967

Som ung mand tog Henning Hjorth fra Thisted sit smalfilmkamera med til de festlige dage i september 1967, da havnen i Hanstholm blev indviet. Det blev en folkefest med tusindvis af besøgende fra hele landsdelen - og blandt gæsterne var også Kong Frederik 9.

Historien om Hanstholm Havn ved 25 års jubilæet i 1992

I anledning af Hanstholm Havns 25 års jubilæum i 1992 producerede Jens Erik Hald en 20 minutter lang film, der tager sit udgangspunkt i byggeriet af havnen i 1962. Billedfortællingen beretter om indvielsen af havnen i 1967 og de senere udvidelser frem til 25 års jubilæet. Speak ved Birthe Hald.

Togfører A.C. Svalgaards dagbog. 04.01.1916 -20.09.1954

Læs dagbogen her!

 

Nekrolog
Thisted Dagblad 20.6.1973

DØDSFALD

Anders Christian Svalgaard Togfrer og lokalhistorikerPens. togfører A.C. Svalgaard, Skolegade, Thisted, er død, 90 år gammel. Han havde været svagelig i nogen tid.

Anders Christian Svalgaard var født på Halden ved Thisted i 1882 og havde sin første plads 1902-03 hos plantør Bruhn, Nystrup Plantage. Sin militærtjeneste aftjente han ved marinen, og han deltog bl.a. i sørgemarchen ved Kong Christian IX´s bisættelse gennem Københavns gader. Han var også med, da der blev afgivet honnør for vagtskibet "Jylland" ved Kong Haakons afrejse til Norge. Efter sin tjeneste i marinen havde Svalgaard plads i Charlottenlund hos 3 forskellige købmænd, men i samme forretning. I 1907-08 arbejdede han ved anlægget af galopbanen i Ordrup Krat.

Så vendte Svalgaard tilbage til sin fødeby og blev ekstraarbejder ved Thisted-Fjerritslebanen fra 1908. I 1910 blev han fast ansat og avancerede efterhånden i graderne fra portør til togbetjent og togfører, som han blev i 1932. Han blev pensioneret i midten af 1950erne.

A.C. Svalgaard var navnlig kendt for sin store historiske interesse og havde blandt andet gjort det grundlæggende arbejde ved Byhistorisk Arkiv i Thisted. Han sad i Historisk Samfunds bestyrelse, havde skrevet en lang række bidrag til Historisk Årbog, en mængde historiske artikler i bladene, og han var en flittig leverandør af lejlighedssange. Han havde forfattet en del slægtsbeskrivelser herhjemme og i udlandet og hjalp blandt andet gennem denne virksomhed en tysk familie, der var kommet i vanskeligheder, efter at Hitler havde taget magten.

A.C. Svalgaard havde gennem mange år indsamlet folkeminder, der blev sendt til Dansk Folkemindesamling. Fra tid til anden havde Svalgaard optrådt som foredragsholder ud far sin store historiske viden. Han var æresmedlem i marineforeningen og hos forsvarsbrødrene.

A.C. Svalgaard overleves af hustruen og fire børn.