Links og litteratur om Torsted

- Museernes samlinger - navnlig Thorshøj
- Kirker i Danmark - Torsted Kirke
- Adresser i Thorsted sogn - Folkekirken
- Slægtsbog på nettet

- Kort- og Matrikelstyrelsen - Her kan man finde både et nyt og et over 100 år gammelt kort. Indtast Torsted i søgemenuen.

 
Artikler fra Historisk Årbog for Thy og V. Han Herred med omtale af Torsted-forhold
 
Mindeplader i Torsted Kirke - artikel i Historisk Årbog for Thy og Vester Han herred
Severin Christensen, Skjoldborg: Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1559. 1913.
Lærer  Severin Christensen, Skjoldborg: De gamle degne. 1909.
Friskolelærer Jens Rolighed, Klim: Om Han Herreds friskoler. 1958.
Torsten Balle. Hvorledes finder man noget om en ejendoms historie? (Kjærgaardsminde i Torsted). 1957
Torsten Balle: Hvad skal barnet hedde? Navneskik i Hundborg Herred 1700-1750. 1953.
Forstander F. Elle Jensen: Pietismen i Thy. 1946.
Torsten Balle: Vig og Vigs gods. 1971.
Severin Christensen, Skjoldborg: Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. 1910.
Personalhistoriske indskrifter fra Hundborg Herred. Samlede og forsynede med oplysninger af Chr. Heilskov. 1925.
Torsten Balle: Gammelt landbrug . 1975.
Søren Anker-Møller: Grundtvigske menigheder i Thy - en kortfattet oversigt. 2000.
 
Generelt om landboforhold i Thy
 
Orla Poulsen, Thisted: Landboforhold i 1700-tallet. Dueholm-Ørum-Vestervig Amt. 1988.
Sigrid Brandi, Kjelstrup: Hovedgårdens bønder. 1988
Steen Busck. 1989: Landsbyfællesskabet i Nordvestjylland.
I artiklen tegner forfatteren et nyt og anderledes billede af landsbyfællesskabet i Thy og på Mors. Et billede der står i modsætning til de teorier, som lærer Torsten Balle fremsatte i en artikel her i Historisk Årbog i 1975.