Ordforklaring
 
Aftægt Livslangt underhold i form af bolig, mad,m.m
Agtning   At se på
Amersfalg     Stednavn, betegnelsen for en mark. Betyder oprindeligt hjertegræs
Anneks

I betydning annekssogn. D.v.s et sogn, der er forenet med et andet sogn. Hovedsogn er Sjørring

Approbation Godkende, billige, foreslå
Beneficiarius Begunstige, benåde. Den, der begunstiger.
Boel Betegnelsen for et landbrug, der er større end et husmandssted, men mindre end et gårdbrug
Bødker Håndværk, hvor man laver trætønder f.eks. til opbevaring af smør
Calle manque Tøjstykke, som kvinder bærer på brystet
Defigurere Her i betydning at tegne om
Direktion Retning
Eragtning Skøn, kendelse
Fielgulv Trægulv
Foreskrevet Lovfæstet, befaldet
Gejstlig Anvendes ofte om kirkens embedsmænd
Glarmester Omrejsende person eller tater. Det var ofte disse folk, der udøvede glarmestergerningen
Grundmur Huse som helt igennem er lavet af sten
Godske Gødning med husdyrmøg
Gyldesløs Ordet er afledet af “guld”. Hun er ikke meget guld værd”
Hartkorn

Betyder egentlig “hardt-korn”.Hartkorn udtrykker en værdi for hvad der kan  avles på en ejendom. Denne hartkorns værdi blev benyttet ved skatteopkrævning

Hoveri Arbejdet udført som er del af betalingen for den lejede jord
Humle-hauge Humle-have. Humle anvendes til ølbrygning
Kammerraad Titel
Karte Spinde ulden til tråd
Morgenstjerne Et håndvåben af form som en kugle med pigge på
Mulkt Bøde, pengestraf. Her i betydning ”uden at betale”
Ongefæhrlig Cirka
Pietas From
Ploug Plov, her i betydningen at ville beholde sin jord
Propornere Egentlig” proponere”. Foreslå, fremsætte forslag om.
Romansk Byggestil, tidlig middelalde
Ryttergods

Gods, der blev brugt til lønne ryttere, dvs, soldater, med. Efter 1763 bortsælges ryttergods.

Simer Bånd, reb.
Tater Fremmed, omstrejfende folkestamme
Taxationen Kommer af det latinske taxatio, dvs, ansætte, vurdere
Ventileret Giver luft, her i betydning af fremsætte en mening.
Vornedskab

At man var vorned vil sige, at man ikke kunne flytte fra det sted, hvor man var født. Vornedskabet gjaldt oprindeligt kun på ørene. Fra 1733 til 1788 fik man Stavnsbåndet = vornedskab over hele landet.