Om brugen af materialet

Hovedvægten af det redigerede materiale knytter sig Torsteds udskiftning af landsbyfællesskabet i 1802. På sitet findes det meget detaljeret udskiftningskort, som landmåleren lagde på bordet for Torsted beboere i 1802, da de mødtes for at tage stilling til den plan han havde udarbejdet for en omfordeling af jorden.
Kortet er digitaliseret som 4 pdf-filer i A3-format, der med held kan udprintes fra f.eks.en kopimaskine - og efterfølgende stykkes sammen til eet kort.
Kortet på forsiden viser Torsted Sogn omkring 1844. Det er et af de såkaldt minorerede kort, som Tegners Inistitut udgav, da matrikuleringen af jorden i DK var tilendebragt. De angivne matrikelnumre gælder den dag i dag. Nyere kortmateriale kan hentes hos Kort- og Matrikelstyrelsen - se under Links.

På sitet er der mange kilder, der kan anvendes til at belyse, hvorledes livet i Torsted foregik omkring år 1800, f.eks. fæstebreve, skifter m.v.

Ønsker man at studere socialhistorien, kan man anvende både folketællingerne og oversigten over ejendommene i Torsted, der findes både i en komplet udgave - og i en udgave, der kun omfatter ejendommene, der er omfattet af udskiftningen 1802.
Den status, folkene havde i det lille samfund, kan udledes af f.eks. stillingsbetegnelser, hyppigheden af handler med ejendomme.
I den store oversigt over ejendommene og deres beboere fra 1664 til 1957 er der knyttet er række kommentarer til både ejendomme og mennesker. I det omfang, der findes materiale, er der gengivet beskrivelser af ejendommene fra brandforsikringen.

Det er en god idé at tage udgangspunkt i udvalgte ejendommes historie.
Men der er mangfoldige muligheder for at stille spørgsmål, som det omfattende materiale om det lille sogn kan give svar på.

Materialet er udarbejdet af Orla Poulsen og Sigrid Brandi i 2004.