Folketælling 1801
Hvad fortæller den os?

 

Siden 1787 er der jævnligt blevet fortaget tællinger af befolkningen i Danmark. Disse folketælinger giver bl.a oplysninger om, hvem der boede i de enkelte huse, hvor gamle de folk var, og hvad de lavede - og senere også oplysninger om , hvor man var født. Fra folketællingen i 1801 kan følgende ses om indbyggerne i Thorsted sogn:

 

Erhverv - optalt som husstande

Gårdmænd 13                                                                                                                                       

Boelsmænd    2                                                   

Husmænd( inklusiv en tømmermand) 7                     

Indsiddere/daglejere 2                                            

Møller 1

Almisselem(“går rundt i sognet”) 1

Soldat 1

I alt 29 husstande/hovedpersoner

 

Fordeling af erhverv på enkeltpersoner

Plejebarn 2

Almisselem 1

Tjenstefolk 22

Hosboende familie 8

Børn 110

Lejere 3

 

Familiestørrelser

1 person       3 husstande

2 personer   3 husstande

3 personer   2 husstande

4 personer   4 husstande

5 personer   2 husstande

6 personer   5 husstande

7 personer   4 husstande

8 personer   4 husstande

9 personer   2 husstande